Инспекција за путеве Града Ниша

Годишњи План рада за 2019.г.

План активности 2019 оип


К.ЛИСТА 1-КОНТРОЛА УПРАВЉАЧА ГНСИП
К.ЛИСТА 2-Контрола коловозне конструкције ГНСИП
К.ЛИСТА 3-Контрола забрана на јавном путу чл.49 и 50 ЗоП ГНСИП
К.ЛИСТА 4-Контрола ванредног превоза ГНСИП
К.ЛИСТА 5-Контрола постављених реклама ГНСИП
К.ЛИСТА 6-Контрола забране изградње на јавном путу ГНСИП
К.ЛИСТА 7-Преглед пута у зимским условима ГНСИП