НИШ, ПРВИ ГРАД У ЗЕМЉИ КОЈИ ЋЕ УСВОЈИТИ СТРАТЕГИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ
15. 04. 2009
НИШ, ПРВИ ГРАД У  ЗЕМЉИ КОЈИ ЋЕ УСВОЈИТИ СТРАТЕГИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ

Градоначелник Ниша, Милош Симоновић и Мајкл Пилсбери, директор УСАИД-овог програма за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама, потписали су Анекс Споразума о сарадњи, којим се формализује заједничка посвећеност изради Стратегије безбедности у циљу унапређења капацитета града за управљање ванредним ситуацијама и побољшање безбедности грађана.


Градоначелник Милош Симоновић захвалио је представницима УСАИД-овог програма за планирање и реаговање у кризним ситуацијама што ће донирати израду Стратегије безбедности. Град Ниш биће први град у Србији који има урађену Стратегију безбедности и на тај начин сврстаће се у Европску мрежу градова који су усвојили и имплементирали овај документ. Очекује се да Стратегије буде завршена до краја године.

 

Процес стратешког планирања омогућиће Граду да се фокусира на највише приоритете, промени активности које имају значајан утицај и побољша извршење основних функција са већим ефектом и ефикасношћу. Стратегија безбедности ће помоћи руководиоцима града Ниша да идентификују мисију, визију, циљеве и крајњи циљ Стратегије. Стратешко планирање обезбеђује смер у коме ће се град дугорочно кретати док омогућује краткорочни фокус и приоритизацију буџетирања, активности и иницијатива.


Циљеви Стратегије безбедности града Ниша ће укључити мапирање највећих претњи и ризика за безбедност грађана и имовине, формулисање краткорочног акционог плана и дугорочне Стратегије за град и градске општине, дефинисање стандарда безбедности у складу са стандардима на нивоу Републике и дефинисање плана комуникације и координације између града, пет градских општина и централног нивоа власти. У процесу развоја стратегије, град Ниш треба да усвоји Одлуку за покретање процеса израде Стратешког плана на градском већу , именује радну групу (дефинише механизам), као што је Градски штаб за управљање у ванредним ситуацијама, уради прелиминарни извештај о тренутном стању у граду и општинама, обезбеди реалну процену стања, проблема, ресурса и потреба, организује јавну расправу о припремљеном нацрту Стратегије, усвоји Стратегију безбедности на Скупштини града, именује тело за имплементацију Стратегије безбедности и определи средства за реализацију Стратегије у градском буџету за 2010. годину


Скупштина града Ниша је донела Одлуку о заштити грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и укључила је у Стратегију одрживог развоја повећање безбедности грађана као један од важних стратешких праваца развоја. Стратегија безбедности је кључни документ у процесу јачања капацитета града за управљање ванредним ситуацијама и градски званичници су означили доношење овог документа као један од приоритета градских власти. УСАИД-ов програм ће помоћи Граду да изради Стратегију безбедности која ће, између осталог, укључити процену угрожености, стандарде безбедности, план комуникације и координације између свих релевантих актера, као и кратокорочни Акциони план.

Други град по величини у Србији, град Ниш, и пет градских општина (Црвени крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања) су укључене у УСАИД-ов програм за планирање и реаговање у ванредним ситуацијима већ годину дана. Кроз програмске активности обуке, техничке подршке и размене информација, сарадње и умрежавања, као што су Сајам добре праксе у Крушевцу и Крагујевцу, или научна конференција о управљању ванредним ситуацијимама коју је организовао Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, ове општине раде на побољшању система управљања ванредним ситуацијама у својим срединама.

УСАИД-ов програм за планирање и реаговање у ванредним ситуацијима има за циљ да подржи изградњу одрживог и систематског приступа управљања ванредним ситуацијама на локалном нивоу и помаже општинама да испуне међународне стандарде у планирању и реаговању. Општине које те стандарде испуне биће сертификоване као приправније за реаговање у ванредним ситуацијама. Тренутно је 60 општина укључено у програмске активности.