Светозар Алексов | Град Ниш

Светозар Алексов

СВЕТОЗАР АЛЕКСОВ

Светозар Алексов рођен je 1961. године у Пироту.

Основну школу и гимназију завршио je у Пироту, a дипломирао на Правном факултету у Београду и има положен државни стручни испит. Поседује лиценце НБС за рад у осигурању. У периоду од 1988. до 1994. године радио је у Извршном одбору предузећа ”Први мај” Пирот као помоћник директора за правне и опште послове. Обављао је послове председника Управног одбора Извршног одбора ”Први мај” Пирот, члана Управног одбора Здравственог центра Пирот и делегата Скупштине Регионалне привредне коморе Ниш.

Од 1994. године био је директор Филијале Ниш у ДДОР Нови Сад и од тада ради у индустрији осигурања.

Члан Градског већа Града Ниша је од маја 2015. године.

Члан је Партије уједињених пензионера Србије.