Градско веће

Братислав Вучковић

Братислав Вучковић

Јелена Митровски

Јелена Митровски

Игор Војиновић

Игор Војиновић

Саша Живић

Саша Живић

Михајло Здравковић

Михајло Здравковић

Мирко Зечевић

Мирко Зечевић

Тихомир Перић

Тихомир Перић

Бранислав Качар

Бранислав Качар

Тијана Ђорђевић Илић

Тијана Ђорђевић Илић

 

Начелник Службе за послове Градског већа

Марина Јанковић