Градско веће | Град Ниш

Градско веће

Милош Милошевић

Милош Милошевић

Јелена Митровски

Јелена Митровски

Игор Војиновић

Игор Војиновић

Саша Живић

Саша Живић

Михајло Здравковић

Михајло Здравковић

Светозар Алексов

Светозар Алексов

Тихомир Перић

Тихомир Перић

Бранислав Качар

Бранислав Качар

Тијана Ђорђевић Илић

Тијана Ђорђевић Илић

 

Секретар Градског већа

Марина Јанковић