Sekretarijat za primarnu zdravstvenu zaštitu

image_pdfimage_print
Adresa: Obrenovićeva bb, TPC Kalča, I sprat, lamela D, lokal 116
Telefon: 018/299-210
Faks: 018/299-211
Sekretar: Đurica Spasić, e-mail: djurica.spasic@gu.ni.rs
Pomoćnik sekretara za sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu zaštitu: Miljan Petrović, telefon: 018/505-674, e-mail: pmiljan@gu.ni.rs
Šef odseka za primarnu zdravstvenu zaštitu: Marija Milijić-Stanković, telefon: 018/505-674, e-mail: msmarija@gu.ni.rs
Koordinator grupe za poslove računovotstveno-finansijske pripreme: Mirjana Tanasković, telefon: 018/505-671, e-mail: tmirjana@gu.ni.rs

 

Opis poslova: U Sekretarijatu za primarnu zdravstvenu zaštitu obavljaju se sledeći poslovi: priprema za zaključivanje ugovora i zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama; priprema akata za odobravanje sredstava za investiciono održavanje zdravstvenih ustanova primarnog nivoa i nabavku opreme; priprema obrazaca za plaćanje i dostava istih nadležnoj upravi; praćenje realizacije i namenskog korišćenja prenetih sredstava; koordinacija između ustanova primarne zdravstvene zaštite i nadležnih organa Grada; administrativni, stručni i pravni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju za zapošljavanje trudnica – realizacija nekadašnjeg projekta „ Trudnoćom do posla“; saradnja sa nadležnim Ministarstvom; izrada analiza, izveštaja i informacija iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Opis kontakt osobe: Marija Mihajlović-Poslovi saradnje i sprovođenja zdravstvene zaštite, telefon: 018/505-672, e-mail: mihmarija@gu.ni.rs