Секретаријат за примарну здравствену заштиту

image_pdfimage_print
Адреса: Обреновићева бб, ТПЦ Калча, I спрат, ламела Д, локал 116
Телефон: 018/299-210
Факс: 018/299-211
Секретар: Ђурица Спасић, e-mail: djurica.spasic@gu.ni.rs
Помоћник секретара за сектор за организацију здравствене службе и здравствену заштиту: Миљан Петровић, телефон: 018/505-674, e-mail: pmiljan@gu.ni.rs
Шеф одсека за примарну здравствену заштиту: Марија Милијић-Станковић, телефон: 018/505-674, e-mail: msmarija@gu.ni.rs
Координатор групе за послове рачуновотствено-финансијске припреме: Мирјана Танасковић, телефон: 018/505-671, e-mail: tmirjana@gu.ni.rs

 

Опис послова: У Секретаријату за примарну здравствену заштиту обављају се следећи послови: припрема за закључивање уговора и закључивање уговора са здравственим установама; припрема аката за одобравање средстава за инвестиционо одржавање здравствених установа примарног нивоа и набавку опреме; припрема образаца за плаћање и достава истих надлежној управи; праћење реализације и наменског коришћења пренетих средстава; координација између установа примарне здравствене заштите и надлежних органа Града; административни, стручни и правни послови у вези са остваривањем права на субвенцију за запошљавање трудница – реализација некадашњег пројекта „ Трудноћом до посла“; сарадња са надлежним Министарством; израда анализа, извештаја и информација из области примарне здравствене заштите.

Опис контакт особе: Марија Михајловић-Послови сарадње и спровођења здравствене заштите, телефон: 018/505-672, e-mail: mihmarija@gu.ni.rs