Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/504-488
Faks: 018/504-623
Sekretar sekretarijata:
Milan Janićijević, diplomirani pravnik
e-mail: Milan.Janicijevic@gu.ni.rs

Informator o radu Sekretarijata za poslove uprave i građanska stanja


Sekretarijat za poslove uprave i građanska stanja je obrazovan za oblast rada i radnih odnosa, građanskih stanja i kancelarijskog poslovanja.

U Sekretarijatu postoje četiri sektora i Gradski uslužni centar:
 
Sektor za radne odnose i opšte poslove
Pomoćnik sekretara za Sektor za radne odnose i opšte poslove
Dragana Stojanović
Telefon: 018/504-484  
e-mail: stodragana@gu.ni.rs
 
Sektor za poslove uprave
Pomoćnik sekretara za Sektor za poslove uprave
Vesna Nešić
Telefon: 018/504-487
e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs
 
Sektor za građanska stanja
Pomoćnik sekretara za Sektor za građanska stanja
Miodrag Brešković
Telefon: 018/504-482
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
 
Sektor za poslove mesnih kancelarija
Pomoćnik sekretara za Sektor za poslove mesnih kancelarija
Vesna Jocić
Telefon: 018/504-486
e-mail: Vesna.Jocic@gu.ni.rs
 
Gradski uslužni centar
Šef Gradskog uslužnog centra
Zoran Dimitrijević
Telefon: 018/504-737
e-mail: Zoran.Dimitrijevic@gu.ni.rs
 
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Miodrag Brešković, pomoćnik sekretara za Sektor za građanska stanja
Telefon: 018/ 504-482
Faks: 018/ 504-489