Секретаријат за послове управе и грађанска стања

image_pdfimage_print
Адреса: Николе Пашића бр.24, Ниш
Телефон: 018/504-488
Факс: 018/504-623
Секретар секретаријата:
Милан Јанићијевић, дипломирани правник
e-mail: Milan.Janicijevic@gu.ni.rs

Информатор о раду Секретаријата за послове управе и грађанска стања


Секретаријат за послове управе и грађанска стања је образован за област рада и радних односа, грађанских стања и канцеларијског пословања.

У Секретаријату постоје четири сектора и Градски услужни центар:
 
Сектор за радне односе и опште послове
Помоћник секретара за Сектор за радне односе и опште послове
Драгана Стојановић
Телефон: 018/504-484  
e-mail: stodragana@gu.ni.rs
 
Сектор за послове управе
Помоћник секретара за Сектор за послове управе
Весна Нешић
Телефон: 018/504-487
e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs
 
Сектор за грађанска стања
Помоћник секретара за Сектор за грађанска стања
Миодраг Брешковић
Телефон: 018/504-482
e-mail: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
 
Сектор за послове месних канцеларија
Помоћник секретара за Сектор за послове месних канцеларија
Весна Јоцић
Телефон: 018/504-486
e-mail: Vesna.Jocic@gu.ni.rs
 
Градски услужни центар
Шеф Градског услужног центра
Зоран Димитријевић
Телефон: 018/504-737
e-mail: Zoran.Dimitrijevic@gu.ni.rs
 
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја je Миодраг Брешковић, помоћник секретара за Сектор за грађанска стања
Телефон: 018/ 504-482
Факс: 018/ 504-489