Секретаријат за планирање и изградњу

image_pdfimage_print
Адреса: Ниш, ул. Генерала Транијеа бр. 10
Телефон: 018/ 504 – 466
Факс: 018/ 504 – 465

 


Информатор о раду Секретаријата за планирање и изградњу


Организационе унутрашње јединице секретаријата су два сектора са својим одсецима и групама у оквиру истих и Центар за издавање дозвола Ниш, ул. Николе Пашића бр. 22. Тел: 018-505681 и 018-505682; E-mail: cid@gu.ni.rs

 • Секретар секретаријата: Игор Игић, дипл. инж. грађ. Тел. 018 – 504466; Е-mail: igor.igic@gu.ni.rs
 • Руководилац сектора за послове спровођења обједињене процедуре: Дејан Стојиљковић, дипл. инж. грађ. Тел: 018-504677; Е-mail: stojiljkovic@gu.ni.rs
 • Руководилац сектора за послове урбанистичког планирања: Првослав Петровић, спец. струк. инж. грађ. Тел: 018-504667; E-mail: petrovic@gu.ni.rs
 • Шеф одсека за послове спровођења обједињене процедуре: Татјана Нејић, дипл. правник, Тел. 018-504673; E-mail: nejic@gu.ni.rs
 • Шеф одсека за послове урбанистичког планирања, спровођењa планских докумената и остале послове из надлежности секретаријата: Невена Грубић, дипл. инж. арх. Тел: 018-504675; E-mail: grubic@gu.ni.rs
 • Регистратор у Секретаријату за планирање и изградњу: Живојин Јанковић, дипл. инж. грађ. Тел: 018-504677; E-mail: jankovic@gu.ni.rs

Контакт особа:

Јасмина Мишић, пословно – технички секретар.

Тел: 018-504466; E-mail: jasmina.misic@gu.ni.rs

Контакт особа за потребе ажурирања података на сајту:

Живојин Јанковић, дипл. инж. грађ.

Тел: 018-504677; E-mail: zivojin.jankovic@gu.ni.rs


Унутрашња организација организационе јединице: 


Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред Секретаријатом за планирање и изградњу Града Ниша, попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС (портал за електронско подношење захтева за грађење-линк испод текста) који се потписује квалификованим електронским потписом. • Додатна упутства у вези са поступцима у обједињеној процедури:

           http://gradjevinskedozvole.rs/

           http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx 

           http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

           http://www.eservis.ni.rs/RegistarObjedinjenihProcedura/

           http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/

Обрасци захтева ван обједињене процедуре:


 


Потврђени урбанистички пројекти:
ЈП Завод за урбанизам Ниш (Град Ниш)                      УП за уређење Трга краља Милана у Нишу   Пројекат        Обавештење

 

Урбанистички пројекти на јавној презентацији:
Марко Станимировић Ниш, Стеријина 11                               УП КП.3942,3943, 3944 КО Ниш-Бубањ:      Пројекат          Оглас
Миливоје Ристић Ниш, Миленка Хаџића 7, Д. Врежина       УП Бул. Св. Цара Константина 168:               Пројекат          Оглас
Сузан Николић Ниш, Др Саве Петровића 5                             УП КП.8526 КО Ниш-Пантелеј:                     Пројекат          Оглас
Водомаркет доо Ниш, Д.Туцовића бб                                       УП Д. Туцовића бб:                                          Пројекат          Оглас

Миодраг Ђокић Ниш, Књажевачка 39                                      УП Илије Бирчанина 27:                                  Пројекат           Оглас


ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА (ЦИД):

 1. Ул. Николе Пашића бр. 22
 2. Радно време од 7:30 до 15:30
 3. Телефон: 018/505-681, 505-682, 505-683
 4. http://nadji.info/mesto/78461/grad-nis

cid

ЦИД (Центар за издавање дозвола) издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова.

У ЦИД-у можете предати све захтеве ван обједињених процедура.