Секретаријат за образовање

Адреса: Ниш, ул. Вожда Карађорђа број 16
                       Телефон: 018/504-523
                             Факс: 018/504-524

 


Информатор о раду Секретаријата за образовање


Особе за контакт Управе:

 

Oвлашћено лице-по овлашћењу в.д. начелника Градске управе
Марина Костић

Телефон: 018/504-523; Факс: 018/504-524;

e-mail: Мarina.Кostic@gu.ni.rs

 

Технички секретар

Марина Петровић

Телефон: 018/404-523; Факс: 018-504-524;

e-mail: Мarina.Petrovic@gu.ni.rs

 

Помоћник  секретара за сектор за финансијске послове
Јелица Велаја

Телефон: 018/504-528; Факс: 018/504-524;

e-mail: Jelica.Velaja@gu.ni.rs

 

Помоћник  секретара за сектор за за правне, опште  и послове развоја
Бојана Станковић

Телефон: 018/504-526; Факс: 018/504-524;

e-mail: Bojana.Stankovic@gu.ni.rs

 

Шеф одсека за финансијске послове за основне и средње школе
Светлана Стојковић

Телефон: 018/504-634; Факс: 018/504-524;

e-mail: Svetlana.Stojkovic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за финансијске послове  за основне школе

Сузана Јовановић

Телефон: 018/504-639; Факс: 018/504-524

е-mail : Suzana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за финансијске послове  за средње школе

Драгана Милојковић-Стојановић

Телефон: 018/504-635; Факс: 018/504-524

е-mail : Dragana.Milojkovic@gu.ni.rs

 

Шеф Одсека за финансијске послове за установе у области васпитања и образовања

Весна Савељић

Телефон: 018/504-634; Факс: 018/504-524

е-mail : Vesna. Saveljic@gu.ni.rs

 

Шеф Одсека за правне послове
Зоран Радуловић

Телефон: 018/504-636; Факс: 018/504-524;

e-mail: Zoran.Radulovic@gu.ni.rs
Координатор Групе  за опште послове
Звездан Миленковић

Телефон: 018/504-527; Факс: 018/504-524;

e-mail: Zvezdan.Milenkovic@gu.ni.rs

 

 

Координатор Групе  за развој образовања и подстицај развоја талентованих ученика и студената
Душко Арсенијевић

Телефон: 018/504-529, Факс: 018/504-524;

e-mail: Dusko.Arsenijevic@gu.ni.rs
Унутрашња организација секретаријата за образовање