Sekretarijat za kulturu i informisanje

image_pdfimage_print
Adresa: Vožda Karađorđa br. 16
Telefon: 018/ 505 – 633
Faks: 018/ 505 – 632

INFORMATOR O RADU SEKRETARIJATA ZA KULTURU I INFORMISANJE


Sekretarijat za kulturu i informisanje obrazuje se za oblast kulture i informisanja.

 

Radno vreme Sekretarijata za finansije je od 7,30 – 15,30 časova.

 

Organizaciona struktura Sekretarijata za finansije

 

Organizacione unutrašnje jedinice sekretarijata su jedan sektor i jedan odsek i sa sa dve grupe u okviru istih.

Sektorom rukovodi pomoćnik sekretara, odsekom rukovodi šef odseka, grupom rukovodi koordinator grupe.

 

Osobe za kontakt:

 

Nebojša Stevanović – Sekretar Sekretarijata, Nebojsa.Stevanovic@gu.ni.rs

Zorica Veljković – Pomoćnik Sekretara, Zorica.Veljkovic@gu.ni.rs

Pavlina Mihajlenko – Šef Odseka, Pavlina.Mihajlenko@gu.ni.rs

Snežana Vlatković – Koordinator grupe, Snezana.Vlatkovic@gu.ni.rs

Zvonimir Kostić – Koordinator grupe, Zvonimir.Kostic@gu.ni.rs