Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 24, 18000 Ниш
Телефон: 018/504-533
Факс: 018/296-066; 296-067
E-mail:  ukdes@gu.ni.rs

Информатор о раду Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај


Секретар Секретаријата

Владислава Ивковић

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066; 296-067

e-mail Vladislava.Ivkovic@gu.ni.rs

 

Помоћник секретара за Сектор за правно-економске послове

Снежана  Јовановић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Помоћник секретара за Сектор за комуналне делатности и енергетику

Хранислав Ђорђевић, дипл. економиста.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Hranislav.Djordjevic @gu.ni.rs

 

 

Помоћник секретара за Сектор за саобраћај

Александар Ранђеловић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandar.Randjelovic@gu.ni.rs

 

 

Помоћник секретара за Сектор за послове припреме и реализације Програма пословања ЈП и ЈКП

Чедомир Стипсић, дипл. инжињер грађевине.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs

 

У Секретаријату постоје следеће унутрашње организационе јединице:

 

А. СЕКТОР ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

 

У оквиру Сектора за правно-економске послове образују се два одсека:

  1. Одсек за правне послове и
  2. Одсек за економске послове

 

Помоћник секретара за Сектор за правно-економске послове је Снежана Јовановић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Одсеком за правне послове руководи шеф одсека Снежана Милосављевић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-539

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs

 

 

 

Одсеком за економске послове руководи шеф одсека Данијела Михајловић, дипл.економиста.

 

Телефон: 018/504-535

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Danijela.Mihajlovic @gu.ni.rs

 

 

 

Б. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТИКУ

 

У оквиру Сектора за  комуналне делатности и енергетику образују се два одсека:

 

1.Одсек за комуналне послове

2.Одсек за енергетику, а у оквиру одсека за енергетику образују се:

Група за послове енергетских делатности из области топлотне енергије и гасификације и

Група за послове унапређења енергетске ефикасности и јавног осветљења.

 

Помоћник секретара за Сектор за комуналне делатности и енергетику је Хранислав Ђорђевић, дипл. економиста.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Hranislav.Djordjevic@gu.ni.rs

 

Одсеком за комуналне послове руководи шеф одсека Александра Милосављевић-Шмигић, дипл.правник.

 

Телефон: 018/504-534

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandra.Milosavljevic-Smigic@gu.ni.rs

 

            Одсеком за енергетику руководи шеф одсека Бојан Гајић, дипл. инж. машинства.

 

Телефон: 018/504-534

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Bojan.Gajić@gu.ni.rs

 

Координатор групе за  послове енергетских делатности из области топлотне енергије и гасификације је Ана Николић, дипл. инжењер машинства.

 

Телефон: 018/504-534

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Ana.Nikolic@gu.ni.rs

 

Координатор групе за послове унапређења енергетске ефикасности и јавног осветљења је Адријана Ранђеловић, дипл.инжењер електротехнике за индустријску енергетику.

 

Телефон: 018/504-534

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Adrijana.Ranđelovic@gu.ni.rs

 

           В. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ

 

У оквиру Сектора за  саобраћај образује се Одсек за саобраћај, а у оквиру одсека за саобраћај образује се  Група за послове саобраћаја.

 

Помоћник секретара за Сектор за саобраћај је Александар Ранђеловић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandar.Randjelovic@gu.ni.rs

 

Одсеком за саобраћај руководи шеф одсека, Игор Трајковић, дипл. инжењер саобраћаја.

 

Телефон: 018/504-733

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Igor.Trajkovic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за послове саобраћаја је Ненад Михајловић, дипл. инжењер саобраћаја.

 

Телефон: 018/504-538

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Nenad.Mihajlovic@gu.ni.rs

 

           

Г. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП И ЈКП

 

У оквиру Сектора за послове припреме и реализације програма пословања ЈП и ЈКП образују се два одсека:

1.Одсек за послове припреме Програма пословања ЈП и ЈКП, у оквиру кога се образује Група за припрему програма пословања ЈП и ЈКП.

2.Одсек за реализацију Програма пословања ЈП и ЈКП.

 

Помоћник секретара за Сектор за послове припреме и реализације програма пословања ЈП и ЈКП је Чедомир Стипсић, дипл. Инжењер грађевине.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs

 

Одсеком за послове припреме Програма пословања ЈП и ЈКП руководи шеф одсека, Јасмина Крстић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-540

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Jasmina.Krstic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за за послове припреме Програма пословања ЈП и ЈКП је Јелена Динчић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-540

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Jelena.Dincic@gu.ni.rs

 

Одсеком за реализацију Програма пословања ЈП и ЈКП руководи шеф одсека Миљана Јовановић, дипл. економиста.

 

 Телефон: 018/504-540

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Miljana.Jovanovic@gu.ni.rs