Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu

image_pdfimage_print

 

Adresa: Prijezdina 1
Telefon: 018/504 – 477
Faks: 018/504 – 476
Sekretar sekretarijata: Mirjana Popović

 


Informator o radu Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu


Spisak administrativnih procedura u sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu:


Sekretar sekretarijata: Mirjana Popović

 

Pomoćnik sekretara za Sektor za porodicu i dečiju dodatak: Đurica Spasić

 

Šef odseka za dečiji dodatak: Dragana Živković

Šef odseka za socijalnu zaštitu: Danijela Nikolić

Šef odseka za boračku zaštitu: Tatjana Ćirić

Šef odseka za invalidsku zaštitu i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima: Karolina Rajković

Šef kancelarije za izbeglice i migracije: Boris Nužda

 

Koordinator grupe za isplatu porodiljskih prava: Dragana Bjelić

Koordinator grupe za poslove dečijeg dodatka: Svetlana Krnjajić

Koordinator grupe za administrativno tehničke i poslove evidencije korisnika dečijeg dodatka: Zvonko Samardžija

Koordinator grupe za poslove planiranja, raspodele i realizacije sredstava direktnog i indirektnih korisnika u budžetu grada Niša, izradu finansijskog i plana javnih nabavki: Miroslava Mićović

Koordinator u kancelariji za izbeglice i migracije: Jovan Stojković

Unutrašnja organizacija:

SEKRETARIJAT ZA DEČIJU I SOCIJALNU ZAŠTITU

 

I Sektor za porodicu i dečiju dodatak

1.Odsek za porodicu

– Grupa za isplatu porodiljskih prava

 

2.Odsek za dečiji dodatak:

– Grupa za poslove dečijeg dodatka

– Grupa za administrativno tehničke i poslove evidencije korisnika dečijeg dodatka

 

II Sektor za socijalnu, boračku, invalidsku zaštitu i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima

  1. Odsek za socijalnu zaštitu

–  Grupa za poslove planiranja, raspodele i realizacije sredstava direktnog i indirektnih korisnika u budžetu grada Niša, izradu finansijskog i plana javnih nabavki

  1. Odsek za boračku zaštitu
  2. Odsek za invalidsku zaštitu i saradnju sa društveno humanitarnim organizacijama i udruženjima

 

Kancelarija za izbeglice i migracije

Grupa u kancelariji za izbeglice i migracije

 

 

Podaci o kontakt osobama: Zvonko Samardžija, Danijela Nikolić