Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

image_pdfimage_print

 

Адреса: Пријездина 1
Телефон: 018/504 – 477
Факс: 018/504 – 476
Секретар секретаријата: Мирјана Поповић

 


Информатор о раду Секретаријата за дечију и социјалну заштиту


Списак административних процедура у секретаријату за дечију и социјалну заштиту:


Секретар секретаријата: Мирјана Поповић

 

Помоћник секретара за Сектор за породицу и дечију додатак: Ђурица Спасић

 

Шеф одсека за дечији додатак: Драгана Живковић

Шеф одсека за социјалну заштиту: Данијела Николић

Шеф одсека за борачку заштиту: Татјана Ћирић

Шеф одсека за инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима: Каролина Рајковић

Шеф канцеларије за избеглице и миграције: Борис Нужда

 

Координатор групе за исплату породиљских права: Драгана Бјелић

Координатор групе за послове дечијег додатка: Светлана Крњајић

Координатор групе за административно техничке и послове евиденције корисника дечијег додатка: Звонко Самарџија

Координатор групе за послове планирања, расподеле и реализације средстава директног и индиректних корисника у буџету града Ниша, израду финансијског и плана јавних набавки: Мирослава Мићовић

Координатор у канцеларији за избеглице и миграције: Јован Стојковић

Унутрашња организација:

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

I Сектор за породицу и дечију додатак

1.Одсек за породицу

– Група за исплату породиљских права

 

2.Одсек за дечији додатак:

– Групa за послове дечијег додатка

– Група за административно техничке и послове евиденције корисника дечијег додатка

 

II Сектор за социјалну, борачку, инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима

  1. Oдсек за социјалну заштиту

–  Групa за послове планирања, расподеле и реализације средстава директног и индиректних корисника у буџету града Ниша, израду финансијског и плана јавних набавки

  1. Oдсек за борачку заштиту
  2. Oдсек за инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима

 

Канцеларија за избеглице и миграције

Група у канцеларији за избеглице и миграције

 

 

Подаци о контакт особама: Звонко Самарџија, Данијела Николић