Помоћници Градоначелника

НЕБОЈША РАНЂЕЛОВИЋ

Проф. др Небојша Ранђеловић, редовни професор, дипломирао је на Правном факултету у Нишу 1991. године. Магистарску тезу под називом “Народна скупштина Краљевине Србије на Крфу 1916 – 1918.”,  одбранио је на Правном факултету у Нишу, 1998. године.  Докторску дисертацију на тему “Србија и Турска од Париског до Берлинског конгреса – српско – турски односи и изграђивање државности Србије“ одбранио је на Правном факултету у Нишу, 2003. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1999. године. За доцента за ужу правноисторијску научну област на Правном факултету у Нишу,  Проф. др Небојша Ранђеловић изабран је 2004. године. За ванредног професора за ужу правноисторијску научну област на Правном факултету у Нишу, изабран је 2008. За редовног професора за ужу правноисторијску научну област на Правном факултету у Нишу, изабран је 2013. године.

Проф. др Небојша Ранђеловић, према Наставном плану усвојеном 2003. године, изводи наставу из предмета Национална правна историја. Према наставном плану усвојеном 2008. године, проф. др Небојша Ранђеловић изводи наставу на основним студијама права из предмета Историја права, Уставна историја Србије, Велики правни системи, на дипломским студијама права из предмета Српска правнополитичка мисао.

У својој професионалној каријери, проф. др Небојша Ранђеловић објавио је шест монографија и велики број чланака. Учествовао је на више пројеката: Историја српског државног тужилаштва (Правни факултет у Нишу и удружење тужилаца Србије), Србија 1804-2004 (Правни факултет у Нишу и Министарство за науку и заштиту животне средина Републике Србије), Cronicle of a punishment (СКЦ, Министарство информисања Републике Србије, БИНА), Kosovo dossier (СКЦ, Министарство информисања Републике Србије, БИНА).

            Проф. др Небојша Ранђеловић именован је за помоћника Градоначелника Града Ниша за област високог образовања и сарадње са академском заједницом.

 

ГОРАН С.ЂОРЂЕВИЋ

 Проф. др Горан С. Ђорђевић, рођен је у Нишу 1963. године. Основну школу „21. мај“ и Гимназију „Бора Станковић“ завршио је у Нишу. Носилац је Вукове дипломе. Резервни је официр за радарско осматрање и навођење од 1983. године. Електронски факултет уписао је 1983. године, а завршио 1988. године као најбољи и прводипломирани студент у генерацији и носилац Сребрне значке Универзитета у Нишу. Магистрирао је 1992. године а докторирао 1995. на Електронском факултету у Нишу у области роботике. Од 1988. године ради на Електронском факултету у Нишу прво као асистент приправник а затим, напредујући редовно кроз звања, и као редовни професор од 2006. године. Основао је и до данас руководи Лабораторијом за роботику данас најопремљенијом и компетентном у роботици у поређењу са осталим таквим лабораторијама у региону. Предаје предмете из области роботике, мехатронике и аутоматског управљања на основним академским, мастер и доктроским студијама. Предавао је и једанаест година на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву. Током радног века провео је укупно пет година у иностранству на најеминентнијим институтима и универзитетима, Fraunhofer IPK Berlin и Johns Hopkins School of Biomedical Engineering, од тога три године у САД а две године у Немачкој. И данас успешно сарађује са партнерима из Немачке, САД и Швајцарске. Током универзитетске каријере објавио је два уџбеника и више од 100 научних и стручних чланака. Иницирао је и реализовао као руководиоц више од десет међународних пројеката укупне вредности од преко десет милиона еура. Циљ већине пројеката је трансфер примењених научних истраживања у иновативну технологију за потребе иностраних партнера, као и образовање организовано по савременим EQF стандардима. Посебно се истицао руковођењем и промовисањем достигнућа младих истраживача и подстицањем предузетништва младих. Течно говори енглески, а служи се и немачким језиком. 

Проф. др Горан Ђорђевић именован је за помоћника Градоначелника Града Ниша за област науке и напредне технологије.

 

ЗОРАН РАДЕНКОВИЋ

Зоран Раденковић је дипломирани економиста, новинар-дописник Југоисточног региона Србије за „Национални дневник“ Радио-телевизије Пинк.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу, смер привредни развој, дипломски рад на тему: „Интегрисано маркетинг комуницирање“. Завршио је Школу економије у организацији Центра за либерално-демократске студије под покровитељством ДИН „Фабрика дувана“ Ниш.

Кроз богато 30-тогодишње искуство, подржавајући европске вредности и стандарде који се односе на појам правде, равноправности, као и интеграцију Србије у различите међунардоне организације, промовисањем интереса Града и Државе, подржавајући слободу речи новинарства, радио је као уредник информативног програма, уредник редакције и аутор емисија на локалним медијима, припремао и реализовао промотивне кампање из области привреде. Од 2009. године члан је информативне редакције националне телевизије РТВ Пинк.

Захваљујући сарадњи и ангажовању у невладиним организацијама, праћењу научних и међународних скупова, семинара, успостављању пословне комуникације привредника у региону, подстицањем и помоћи у настанку малих предузећа и разних манифестација, постигао је значајне резултате у привредном и економском развоју средине као и у информисању јавности о многим дешавањима, на тај начин промовишући Град Ниш и Југоисточни регион Србије.

Посебну важност у каријери бележе прилози о животним причама обичног човека, о проблемима са којима се сусреће у својој заједници, који су, захваљујући емитовању у информативном програму РТВ Пинк, успешно решавани.

Добитник је многобројних признања за допринос у промовисању привредног и туристичког развоја Града Ниша.

Зоран Раденковић именован је за помоћника Градоначелника Града Ниша за област туризма и комуникација.