M S

POSTER-Dan-zdravih-gradova-2020-01-1280x1810.jpg

M S20 маја, 20201min79

У додатку је буклет здравих градова


Шта је то што једну урбану заједницу чини здравом – питање је на које можемо понудити много одговора, и у том мноштву, скоро је немогуће дати погрешан одговор. Управо велики број могућих објашњења говори више о важности аспекта посматрања проблема, него о потенцијално јединственом гледишту на објашњење појма здравог града. Било да у том светлу издвојено наглашавамо посебну важност градске инфраструктуре, међуљудских односа, екологије или квалитета здравствене заштите, јасно је да сви елементи које посебно издвојимо морају деловати здружено са осталима како би једну урбану заједницу довели до стања које се препознаје као здравље. Ипак, један важан чинилац прожима све друге – људски чинилац јесте присутан свуда, и испољава снажан утицај на све друге. Који год аспект могућности за унапређење здравља једног града да посматрамо, утицај појединаца и њихова одговорност за заједницу остварују пресудан утицај, који можда није увек довољно видљив.

Као начин да се подстакне размишљање о овој изузетно значајној теми, Дан здравих градова биће обележен 20. маја 2020. године заједничком иницијативом Градског завода за јавно здравље Београд, Института за јавно здравље Ниш и Института за јавно здравље Војводине.

Зашто уопште лична одговорност за здравље заједнице?

Делећи простор и ресурсе једне заједнице, њене предности и изазове, свако од нас доприноси изградњи финог друштвеног ткива које један град може учинити отпорним на непредвиђене околности и спољашње притиске, а истовремено чини развојни резервоар за црпљење економских и других креативних могућности у редовним околностима. Свакако су изазовна стања она у којима се значај личне одговорности за здраву заједницу вишеструко умножава, чему смо сведоци у време трајање епидемије COVID-19, здравственог и друштвеног изазова нашег времена. Сама природа епидемија заразних болести, као догађаја који погађају велики број људи, намећу једно основно питање за сваког појединца – шта да радим у овој ситуацији, како да се понашам? Људи су природно забринути за сопствено здравље, здравље других блиских особа, пријатеља и колега, и из жеље да се понашају одговорно према другима, постављају питања усмерена на значај личног деловања. Можда ниједна слична ситуација попут епидемије, не наглашава тако добро значај личне одговорности свакога од нас за постизање циљева које смо као заједница прописали и прихватили. Свест да је пригодно лично деловање у околностима епидемије од пресудног значаја за успостављање контроле над њом, треба да резултира у повећаном осећају заједништва, повишеном нивоу пажње ка здравственим саветима, као и промишљеном деловању у свим релевантним пољима. Промислимо на тренутак о неким од препорука које су захтевале пажњу и придржавање свакога од нас:

 • виши ниво личне хигијене (који се огледа у чешћем прању руку, избегавању додиривања лица и сл.),
 • одговоран однос према себи и другима (на првом месту физичко и социјално дистанцирање и избегавање контакта са оболелима)
 • праћење савета намењених одређеним категоријама становништва за које су биле намењене посебне мере (нпр. старије особе и хронични болесници)

Шта је њихова суштина? Односе се на свакога од нас, имају потврђено користан ефекат, али за њихово спровођење не постоји други начин до одговорног понашања појединца. Прво, важно је схватити због чега се мере односе на сваког од нас – једноставно је, јер вирус не прави селекцију, и не дешава се „неком другом“. Друго, увећана лична свест на овом пољу пружа боље укупне резултате, јер неке од препоручених мера могу значајно реметити устаљене навике и обрасце понашања, те постати заморне за спровођење – решење лежи у продубљеном схватању њиховог значаја, што само по себи пружа додатну мотивацију за даље истрајавање у примени мера у свакодневном животу. Треће, важност придржавања препорука које се темеље на одговорном понашању, вишеструко је увећана у градским срединама. Већа густина насељености, и животне навике које доводе до честог и продуженог контакта људи, намећу посебан степен пажње и захтева становницима града. Са једне стране, ресурси који су корисни у превазилажењу описаних проблема већи су и доступнији у урбаним срединама, док је са друге стране, организација живота градске средине таква да погодује ширењу заразних болести.

Свеукупно, деловање зарад унапређења здравља једног града може имати много различитих приступа, али једна заједничка нит све их повезује – лична одговорност сваког поједница за здравље заједнице вишеструко помаже укупном напретку у погледу здравља те заједнице.

Концепт здравог града – шта кажу стручњаци?

Светска здравствена организација (СЗО) наглашава да је, када размишљамо о концепту здравог града, важност процеса путем којих тежимо да постигнемо одређене циљеве у здрављу, већа од важности достизања самих крајњих исхода. Уколико у одређеном граду постоји свест о значају здравља, као и активни процеси који теже да одређене циљеве у здрављу остваре, тренутно здравствено стање посматране заједнице не мора бити кључан чинилац у одлучивању да ли је град у целини „здрав“.

Чак ни достизање циљева исказаних у одређеним здравственим параметрима не може бити поуздан показатељ да ли су један одређен град или заједница „здрави“. Здравим градом се сматра заједница која непрекидно ради на стварању и унапређењу физичког и социјалног окружења, као и на увећању оних ресурса који омогућавају људима да се узајамно подржавају у остваривању свих животних потреба и максималном развитку личних потенцијала. Посвећеност здрављу и организовани напори на остварењу идеала здравог града, захтеви су који се стављају пред оне који желе да своју заједницу у којој живе учине здравом.

Који су основни циљеви које треба да достигне један здрав град?

Светска здравствена организација (СЗО) наводи низ достигнућа, чијем остварењу треба да тежи један здрав град:

 • чисто, безбедно и квалитетно физичко окружење (нпр. објекти за становање)
 • неговање екосистема који је стабилан у садашњости, и дугорочно одржив
 • снажна заједница, у којој се баштине односи међусобног уважавања и подршке
 • висок степен укључености и надзора од стране грађана у процесима доношења одлука које утичу на њихове животе, здравље и благостање
 • обезбеђивање основних животних потреба (храна, вода, безбедност, становање, приходи итд.) за све становнике града
 • доступност разних ресурса и разноликих искустава, са могућностима широке понуде контаката, интеракције и комуникације
 • разноврсна, витална и иновативна економија
 • повезаност са прошлошћу града, кроз везу са његовим културним наслеђем, као и са другим заједницама и појединцима
 • доступна и квалитетна здравствена заштита
 • добро здравље заједнице (високе вредности показатеља здравља и ниске вредности показатеља обољевања)

 


Служба-информација-и-рекламација2.jpg

M S19 маја, 20201min78

ЈКП „Наиссус“ Ниш обавештава кориснике услуга да је, по препоруци Градоначелника и Градског већа, у складу са одлуком бр. 1233-2/2019-03, на снази нова Одлука о допуни акцијских одлука о репрограму дуговања за утрошену воду и услуге канализације, за све категорије потрошача.

Обзиром да је од 15.03.2020. год. до 06.05.2020. год. на територији Републике Србије било ванредно стање услед пандемије вирусом“Covid 19“, прошао је временски рок дана 15.04.2020.године, и није било могуће закључивати уговоре у делу периода који је утврђен наведеном одлуком.

Надзорни одбор ЈКП“Наиссус“ је новом Одлуком на седници одржаној дана 15.05.2020. год. омогућио корисницима регулисање старог дуговања за утошену воду и услуге канализације на продужени рок до 30. јуна 2020. године.

Применом нове одлуке, наши суграђани ће бити у прилици да склопе уговоре о отплати старих дуговања на већи број рата, уз могућност отписа камате до 30. јуна 2020. године.

Више информација о новим условима отплате старог дуговања као и заказивања доласка ради потписивања уговора, корисници могу добити позивањем телефона 018/502-748 и 018/502-749.


Топонички-пут-бб.jpg

M S19 маја, 20201min72

Приликом радова трећег лица оштећена је водоводна мрежа AC 200, у току је ископ на Топоничком путу, према хотелу“Nais“. Због интервенције је ослабљен притисак у мрежи моравских села и могућ је прекид водоснабдевања у неким: Сечаница, Суповац, насеље Китице, Горња Топоница и Мезграја. Како је у питању сложени квар, завршетак радова и враћање редовног снабдевања водом се предвиђа наредног дана, у среду 20. маја, до 15 сати.


grb-720x340.jpg

M S19 маја, 20201min123

Комисијa за избор корисника стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма „Стамбени програм у Републици Србији закљученог измеhy Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Града Ниша и Центра за социјални рад „“Свети Сава“ у Нишу ,а у оквиру Регионалног стамбеног Потпројекта 5- који подразумева социјално становање у заштићеним условима ОБАВЕШТАВА сва заинтересована лица да могу да конкуришу на јавни позив за избор корисника 2 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша најкасније до 01. јуна 2020. године.
Позив се односи на лица која су
до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, а са циљем решавања стамбених потреба.


Улица-Благоја-Паровића-бб.jpg

M S19 маја, 20201min76

Улица Благоја Паровића бб

Наставак радова од претходног дана у улици Благоја Паровића бб, код Градске топлане. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Благоја Паровића, Париске комуне и Бранка Крсмановића.

Насеље Пантелеј, улица Загорке Николић

Због радова на водоводној мрежи биће у прекиду снабдевање водом од 8 до 15 сати у улици Загорке Николић (испод игралишта ОФК Ниш), у насељу Пантелеј.

Кнез Село

Вода на улици, потребно је раскопавање на више локација у Кнез Селу. Због радова на поправци водоводне мреже у прекиду је водоснабдевања до 15 сати у Кнез Селу.

Мраморско брдо, Батушиначки пут

Вода цури на Батушиначком путу, потребно је раскопавање. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања на Мраморском брду.


Улица-Загорке-Николић.jpg

M S18 маја, 20201min64

Насеље Пантелеј, улица Загорке Николић

У уторак 19.05.2020.год. биће у прекиду снабдевање водом од 8 до 15 сати у улици Загорке Николић (испод игралишта ОФК Ниш), у насељу Пантелеј, због радова на водоводној мрежи.


Улица-Благоја-Паровића-бб.jpg

M S18 маја, 20201min71

Улица Благоја Паровића бб

Цурење на хидранту и вода на површини, потребно је раскопавање у улици Благоја Паровића бб, код Градске топлане. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Благоја Паровића (Без воде Градска топлана, НишСтан и околни стамбени објекти).

Улица Ивана Милутиновића бр. 11

Избија вода поред деоничног вентила за сокак, потребан је ископ у улици Ивана Милутиновића, код бр. 11. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у делу улице Ивана Милутиновића (сокак).

Насеље Горња Врежина

Вода на улици, потребно је раскопавање у насељу Горња Врежина, код цркве. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу насеља Горња Врежина, код цркве.

Насеље Девети мај, ул. Др Саве Петровића бр. 23

Вода цури и одлази у шахт, потребан је ископ у улици Доктора Саве Петровића бр. 23, у насељу Девети мај. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања у делу улице Доктора Саве Петровића, близу места хаварије (десетак домаћинстава).


Улица-Ђорђа-Јовановића-бр.-8.jpg

M S15 маја, 20201min107

Улица Ђорђа Јовановића бр. 8

Вода на улици, потребно је раскопавање у улици Ђорђа Јовановића, код бр. 8. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Ђорђа Јовановића и околним улицама: Јустина Поповића, Савској, Ибарској и Иванковачкој.

Село Трупале, ул. Цара Лазара бр. 29

Вода на површини, нужно је раскопавање малим багером у ул. Цара Лазара, код бр. 29. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у делу села Трупале (ул. Цара Лазара и околне улице).

Село Мрамор, Батушиначки пут бб

Вода на улици, потребно је раскопавање на Батушиначком путу бб, према Мрамору. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу села Мрамор, дели Мраморског брда и Батушиначком путу.

Улица Сокобањска бр. 17

Вода цури и одлази у шахт, потребан је ископ у Сокобањској улици, код бр. 17. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања у Сокобањској улици.

Улица Златиборска бр. 26

Обављају се радови на оспособљавању сервисног вентила ради замене првог вентила у Златиборској улици, код бр. 26. Због интервенције на прикључној вези могућ је прекид у делу улице, близу места квара (дестак домаћинстава).


1
2
3
4

M S14 маја, 20201min258

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша размотрио је актуелну епидемиолошку ситуацију у Нишу и оценио да је, уз ограду да су и даље обавезне све препоручене мере заштите и превенције, стање из дана у дан боље.


Анализирани подаци о броју извршених тестова то потврђују, а посебно је охрабрујуће да се уз све новооткривене градјане са позитивним резултатима, чији је број у ковид амбуланти Дома здравља већ данима једноцифрен, контролишу и тестирају и сви њихови контакти, чиме се отклања могућност даљег ширења заразе у популацији. Као стабилнија је оцењена и ситуација у установама социјалне заштите на овом подручју, уз напомену да стање у Геронтолошком центру Ниш и даље несигурно и мора и даље бити под сталним надзором.


Посебно је наглашено да постоји и велико интересовање излечених грађана Ниша за донирање крвне плазме, и да је до данас, то учинило 12 наших суграђана.