Mirjana Radić

logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić27 марта, 20201min169

Улица Рајићева 36

Вода на улици, нужно је раскопавање у улици Рајићевој код броја 36. Због радова на поправци везе доћиће до прекиду водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Мраморско брдо

Вода на улици, потребан је ископ на Мраморском брду. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати на Мраморском брду.

Насеље Виник

Због квара на шиберу ваздушног вентила на магистралном цевоводу, изводиће се радови у Борској улици у насељу Виник код подвожњака. Услед ових радова доћиће до прекида у снабдевању водом до 15 сати.

 Цистерна за снабдевање села Рујник и Лесковик

По налогу Градског штаба за ванредне ситуације биће отпремљена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом за села Рујник и Лесковик. Наменско возило биће присутно у поменутим селима до 15 сати, уколико постоје потребе мештана за снабдевањем потребне количине воде остаће и дуже.


grb.jpg

Mirjana Radić25 марта, 20201min1743

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 25.03.2020. године, доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

 

1.Налаже се директору Апотекарске установе Ниш да за потребе грађана старијих од 65 година омогући рад апотека у оквиру установе у недељу 29.03.2020. године у периоду од 04:00 – 07:00 часова. Приликом одређивања апотека које ће радити у наведеном периоду неопходно је водити рачуна о покривености читаве територије Града, односно да становништво свих општина има оптималнији и ближи приступ апотекама.

Апотекарска установа је у обавези да обезбеди превоз запосленима, који ће у предметном периоду бити радно ангажовани. Са тим у вези, директор ће Штабу доставити списак запослених са свим подацима, како би исти био упућен надлежној полицијској управи, а са циљем несметаног кретања запослених у време полицијског сата.

2.Налаже се Дому здравља Ниш, да одреди и опреми просторије одговарајућом опремом, са засебним улазом и посебно изолованим од других организационих јединица, у којима би се вршила тријажа пацијената код којих постоји основана сумња да су заражени вирусом COVID-19.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

 

                                                                                                                 КОМАНДАНТ

                                                                                                         Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа


Vodovod_25032020.jpg

Mirjana Radić25 марта, 20201min178

Насеље Горњи Матејевац, на главном путу

Вода на површини, нужно је раскопавање у Горњем Матејевцу, код резервоара“Штрапа“. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу Горњег Матејевца према Кнез Селу.

Насеље Никола Тесла, улица Милана Јоксимовића бр. 7

Вода на улици, потребно је раскопавање у улици Милана Јоксимовића, код бр. 7, у насељу Никола Тесла. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у улици Милана Јоксимовића.

Цистерна за снабдевање села Рујник и Лесковик

По налогу штаба за ванредне ситуације биће отпремљена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом за села Рујник и Лесковик. Наменско возило биће присутно у поменутим селима до 15 сати, уколико постоје потребе маштана за снабдевањем потребне количине воде остаће и дуже.


logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić24 марта, 20201min244

На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша бр. 1031-3/2020-01 од 23.03.2020. године, ЈКП“Наиссус“Ниш је дана 24.03.2020. године почео радове на привременом прикључењу корисника, који су предходно искључени са мреже Нишког водоводног система.

У првој фази, привремена прикључења на градску водоводну мрежу екипе ЈКП“Наиссус“ Ниш ће обављати код корисника који живе у ужем центру града, по основу приоритета и према поднетим захтевима.

Такође, ЈКП“Наиссус“  је на основу напред наведене Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, обуставило све активности на искључењима својих корисника са водоводне мреже Нишког водоводног система, у свим објектима који су намењени за становање.

Ове мере трајаће до окончања ванредног стања.

 

У Нишу, 24.03.2020. године

ЈКП“Наиссус“Ниш


Vodovod_24032020.jpg

Mirjana Radić24 марта, 20201min178

Улица Николе Пашића

Вода отиче испод асфалта и пропали су ивичњаци у улици Николе Пашића, код дрогерије“Lilly“. Због поправке прикључне везе могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у делу улице Николе Пашића, од ОТP банке до зграде општине.

Улица Краља Вукашина

Вода на површини, потребно је раскопавање у улици Краља Вукашина. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у улици Краља Вукашина.

Улица Мирослава Радосављевића

Вода на површини и квар на хидранту у улици Мирослава Радосављевића. Због поправке прикључне везе и хидранта биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у улици Мирослава Радосављевића (бивша Пиротска).

Горњи Матејевац

Вода на површини, нужно је раскопавање у Горњем Матејевцу, код резервоара“Штрапа“. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу Горњег Матејевца према Кнез Селу.

Цистерна за снабдевање села Рујник, Лесковик, Доње Власе и Вукманово

По налогу штаба за ванредне ситуације отпремљена је ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом села: Рујник, Лесковик, Доње Власе и Вукманово. Наменско возило биће присутно на поменутим локацијама до 15 сати, уколико прилаз дозвољавају временски услови и проходност путева.


cvijiceva-radovi.jpg

Mirjana Radić23 марта, 20201min201

Насеље Никола Тесла, улица Раде Кончара бр. 4

Квар на прикључној вези, потребно је раскопавање у улици Раде Кончара, бр. 4, у насељу Никола Тесла. Због радова на оспосбљавању сервисног вентила ради замене првог вентила могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у улици Раде Кончара.

Улица Овчепољска бр. 16

Вода отиче јер је трула прикључна веза, потребно је раскопавање у Овчепољској улици, код броја 16. Због интервенције могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у Овчепољској улици.

Улица Јаворска бр. 10

Вода на површини, нужно је раскопавање у улици Јаворској, код бр. 10. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати у Јаворској улици.


grb-720x340.jpg

Mirjana Radić22 марта, 20201min2154

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 22.03.2020. године, доноси:

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1.Налаже се затварање свих пијаца на територији Града Ниша, осим кванташке пијаце која ће вршити искључиво велепродају пиљарама и драгсторима.

Продаја на кванташкој пијаци се мора вршити тако да један продавац рукује само новцем а други робом.

Сви радници морају носити заштитне маске и рукавице.

2.Налаже се свим објектима, пиљарама и драгсторима где се врши продаја свежег воћа и поврћа да приликом куповине истих, грађани не смеју сами узимати робу већ ће то за њих вршити радници који морају носити заштитну маску и рукавице, док ће  се наплата обављати код другог лица које ће искључиво радити са новцем.

3.Налаже се затварање свих излетишта, паркова и осталих зелених јавних површина на територији Града Ниша.

4.Забрањује се употреба ресторанских простора на свим бензинским пумпама на територији Града Ниша, јер је примећено            окупљање и задржавање људи на тим просторима.

Комунална инспекција и Комунална милиција ће вршити строгу контролу извршења свих, горе наведених Наредби.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                                 КОМАНДАНТ

                                                                                                         Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа


grb-720x340.jpg

Mirjana Radić22 марта, 20201min5233
Град Ниш је заузео став да за време трајања ванредног стања, родитељи неће имати обавезу плаћања боравка деце у предшколским установама. 
 
Уједно, апел грађанима Ниша од стране Института за јавно здравље Ниш, епидемиолога и инфектолога као и Градског штаба за ванредне ситуације, да се придржавају свих мера и упутстава како би смањили епидемиолошки ризик у овом тешком тренутку.

grb-720x340.jpg

Mirjana Radić18 марта, 20201min1698

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша и на основу препоруке стручно-оперативног тима за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом, а на седници одржаној 18.03.2020. године, доноси:

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

 

  1. Налаже се затварање свих угоститељских објеката (ресторана, кафана, кафића, барова и слично) све до укидања ванредног стања, с тим да се наредба не односи на кухиње угоститељских објеката у којима ће се вршити преузимање хране као и достава исте.

Наредба ступа на снагу од 19.03.2020. године.

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                                                         Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст Наредбе


grb-720x340.jpg

Mirjana Radić18 марта, 20201min577

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 18.03.2020. године, доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

 

  1. Да сви председници Градских општина са својих званичних мејлова свакодневно шаљу извештаје о стању на њиховом терену и исте достављају на мејл координатору на нивоу Града Проф. др Жарку Ранковићу и сарадницима на следеће мејл адресе: Zarko.Rankovic@gu.ni.rs, stmarko@gu.ni.rs, snemanja@gu.ni.rs

 

  1. Налаже се Градској управи, Јавним комуналним предузећима и Установама којима је Град оснивач као и свим основним, средњим школама и факултетима да направе спискове са свим возилима и возачима који ће бити на располагању Градском штабу за ванредне ситуације Града Ниша.

 

  1. Налаже се Институту за јавно здравље Ниш да изврши дезинфекцију свих пијаца на територији Града Ниша (Тврђава, Палилула, Криве ливаде, Бубањ, Дурлан, Ћеле Кула, Ратко Јовић, Нишка Бања, Девети Мај, Делијски вис, Брзи Брод, Пантелеј, ОТЦ и Цветна пијаца). Дезинфекција ће се вршити 18.03.2020. године.

 

  1. Налаже се ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ Града Ниша да се дана 18.03.2020. године јавни превоз организује на следећи начин, због нових ванредних мера, тако што ће последњи поласци бити око 18:00, након тога се јавни превоз обуставља до 21:00 где ће бити настављен и трајаће до 23:30 и служиће искључиво за превоз радника који се враћају из друге смене и радника који иду у трећу смену.

 

  1. Налаже се ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ Града Ниша да ће превоз од 19.03.2020. године бити организован тако што ће се примењивати летњи ред вожње с тим што ће поласци бити од 05:00-08:00, 14.00-17:00 и 21:00-23:30 док ће се последњи полазак користити искључиво за превоз радника који се враћају из друге смене и радника који иду у трећу смену.

 

  1. Налаже се свим компанијама или организацијама које имају рад у трећој смени или рад у другој смени након 20:00 да воде потпуну евиденцију (спискове) људи који раде у терминима између 20:00 и 5:00 сати ујутру.

 

  1. Налаже се Градској управи-Секретаријату за финансије да хитно обезбеди 10 милиона динара Градској организацији „Црвени Крст“ Ниш у циљу набавке артикала, хране и хигијене за социјално угрожено становништво.

 

  1. Налаже се хитно затварање робне пијаце на ОТЦ-у и робне пијаце код тврђаве лево од стамбол капије.

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст Наредбе