Mirjana Radić

logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

Mirjana Radić26 септембра, 20202min50

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2.10.2020. ГОДИНЕ (петак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 4. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2021 – 2027. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ И ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ JAВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 1.1-31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ  ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗУ АПОТЕКЕ НИШ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2019.ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ „ТРЖНИЦА“ НИШ О ИЗМЕНИ ПИЈАЧНОГ РЕДА ЗА МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
 1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

                                                                                                                         Председник

                                                                                                                        Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа


vodovod25092020.jpg

Mirjana Radić25 септембра, 20201min45

Нишка Бања, улица Железничка бр. 73а

Вода на површини, потребан је ископ у улици Железничкој, код броја 73а. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати само на поменутој адреси.

Улица Добрице Милутиновића бр. 5        

Вода са улице одлази у шахт, нужан је ископ у улици Добрице Милутиновића, код броја 5. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати за исту адресу и мањи број околних домаћинстава.

Улица Бованска бр. 42

Вода на површини, потребан је ископ у улици Бованској, код броја 42. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати на поменутој адреси.

Села Рујник и Малча

Отпремљена је ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом житеља села Рујник и Малча. Цистерна борави у селу Рујник до 12 сати и потом у селу Малча од 12 до 14 сати.


prekidi_kvarovi1_3006-1280x960.jpg

Mirjana Radić22 септембра, 20201min77

U okviru održavanja vodovodne mreže ekipe JKP“Naissus“ danas obavljaju radove:

 

Ulica Mihajla Dimića br. 1 (naselje Nikola Tesla)

Kvar na uličnoj mreži. Potrebno iskopavanje. Usled radova biće prekida u vodosnabdevanju do 15 časova.

 

Ulica Ivana Gorana Kovačića br. 24

Kvar na uličnoj mreži. Potrebno iskopavanje. Usled radova biće prekida u vodosnabdevanju do 15 časova.

 

Ulica Dragoljuba Stankovića Turjanca br. 20

Kvar na priključnoj vezi. Potrebno iskopavanje. Usled radova neće biti prekida u vodosnabdevanju.


vodovod16092020_1.jpg

Mirjana Radić16 септембра, 20201min84

Улица Епископа Нишког Доситеја бр. 6

Вода на улици, нужан је ископ у улици Епископа Нишког Доситеја бр.6. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 19 сати у улици Епископа Нишког Доситеја.


vodovod16092020.jpg

Mirjana Radić16 септембра, 20201min67

Булевар Немањића бр. 83

Вода на површини, нужан је ископ у улици Булевар Немањића бр. 83. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Романијској улици и згради на поменутој адреси (Булевар Немањића 83).

Насеље Никола Тесла, ул. Михајла Димића бр. 1           

Вода са улице долази у шахту, потребан је ископ у улици Михајла Димића бр. 1, у насељу Никола Тесла. Због радова на поправци водоводне мреже биће без воде до 15 сати улица Михајла Димића.

Улица Габровачка река, код бројева 30 и 32

Вода на површини, потребан је ископ на два места у улици Габровачка река, код бројева 30 и 32. Због радова на поправци прикључних веза биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати на две поменуте адресе.

Село Белотинац, улица Његошева, код бројева 97 и 112

Вода у шахти, потребно је раскопавање у улици Његошевој, код бројева 97 и 112, у селу Белотинац. Због радова на поправци прикључних веза биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Белотинац.

Села Рујник и Бреница

Припрема се ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом житеља села Рујник и Бреница. Цистерна ће боравити од 10 до 12 сати у селу Рујник, затим у селу Бреница од 12 до 14 сати.


logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić15 септембра, 20201min71

Улица Александра Медведева

Приликом извођења радова треећег лица дошло је до оштећења на водоводној мрежи у улици Александра Медведева, код електронског факултета. Због радова је у прекиду водоснабдевање на факултету и студентском дому и мензи. Завршетак радова се предвиђа до 18 сати и на локацији је обезбеђена ауто-цистерна са пијаћом водом.

Улица Јеремије Живановића бр. 19

Вода у шахти, потребан је ископ у улици Јеремије Живковића бр. 19. Због радова на поправци прикључне везе могућ прекид водоснабдевања до 19 сати у делу улице.

Улица Војислава Вучковића бр. 33

Вода на површини, потребан је ископ у ул. Војислава Вучковића бр. 33. Због радова на поправци прикључне везе могућ прекид водоснабдевања до 19 сати у делу улице.

Улица Гутенбергова бр. 50

Сервисни вентил није пронађен и потребна је замена првог вентила у Гутенберговој улици, код бр. 50. Због радова на поправци прикључне везе могућ прекид водоснабдевања до 19 сати у делу улице.

Улица Пане Ђукић бр. 2

Прсо доњи део првог вентила, потребан је ископ у улици Пане Ђукић бр. 2. Због радова на поправци прикључне везе могућ прекид водоснабдевања до 19 сати у делу улице.


vodovod14092020_1.jpg

Mirjana Radić15 септембра, 20201min82

 Село Хум

Настављају се радови на више места у селу Хум, у улицама: Свете Стојановића и Браће Јанковића. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Хум.

Село Суповац                       

Вода на површини, нужан је ископ на неколико локација у селу Суповац: на улазу у село код знака, код продавнице и сокак лево. Због радова на поправци водоводне мреже биће без воде до 15 сати село Суповац.

Пут за Доње Власе, улица Марка Младеновића бб

Вода са улице долази у прикључну шахту, потребно је раскопавање у улици Марка Младеновића бб, на путу за Доње Власе. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Марка Младеновића.


vodovod14092020_1.jpg

Mirjana Radić14 септембра, 20201min83

Село Хум

Наставак радова у селу Хум, у улицама: Свете Стојановића бр. 5, Победе бр. 17 и Браће Јанковића бр. 6. Због оспособљавања водоводне мреже и поправке прикључне везе остаје у прекиду водоснабдевање до 19 сати у селу Хум.


IMG_7371-1280x719.jpg

Mirjana Radić14 септембра, 20201min184

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски са ресорним већницима обишла је стамбени комплекс у изградњи „Нови Ниш“. Америчка компанија „Clean earth capital“ завршила је изградњу прве четири зграде у склопу tog комплекса. Упис 280 нових станова спремних за усељење је у току. „Град ће станове предати Министарству одбране јер су намењени припадницима Војске Србије. Добро је то што ће за нови комплекс зграда на истој локацији инвеститор ангажовати радну снагу из Ниша и околине. Граду остаје уређење главне саобраћајнице ка Бубњу, а преговараћемо и о могућности изградње вртића“.


DSC00846-1280x853.jpg

Mirjana Radić14 септембра, 20201min198

Нову шопинг планету у изградњи, која ће се простирати на око 40.000м2 у самом срцу града, обишла је градоначелница Ниша Драгана Сотировски са ресорним већником, сарадницима и представницима КЛЕРП-a. Инвестиција вредна 80 милиона евра Delta Real Estate Grupe простираће се на две етаже и пружаће незабораван провод у куповини целој породици, јер ће, према тврдњама генералне директорке Delta Real Estate Grupe Зоране Бурлић, осим шопинг сфере, Delta planet у свом саставу имати и део са ресторанима, кафићима, са великом понудом хране, играоницама за децу и 850 паркинг места. „Постављање стаклене конструкције очекује се већ на јесен, а део зеленила ћемо уклонити јер је у склопу самог комплекса предвиђено озелењавање. Планирана је изградња игралишта и парка, нешто ново што планирамо, а то је спуштање града према реци“, истакао је ресорни већник Ненад Станковић. Представници КЛЕРП-а истичу да је Delta Planet одличан пример синергије коју град има са инвеститорима и да се у реализацији оваквих пројеката држе задате динамике.

Отварање шопинг мола планирано је за 2021.