Пријем за учеснике Купа Радивоја Кораћа

Поводом завршног турнира Купа Радивоја Кораћа који се по 10.пут под овим именом игра у Нишу   у Градској кући организован је пријем за представнике КСС-а и кошаркашких клубова који учествују у полуфиналу купа и надмећу се за престижни пехар “Жућкове левице”.
Представнике кошаркашких клубова и кошаркашког савеза Србије примио је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је свим екипама пожелео добродошлицу и изразио уверење да ће се Ниш показати као добар домаћин,сходно реномеу из претходних година.
Он је представницима клубова и председнику КСС Предрагу Даниловићу као и селектору наше репрезентације Саши Ђорђевићу уручио  златнике са ликом Цара Константина.
Председник КСС Предраг Даниловић захвалио се Граду Нишу на доброј организацији турнира и истакао да ће Ниш имати част да буде почетком лета и један од градова домаћина такмичења по групама у оквиру Европског првенства у женској конкуренцији ,чији је домаћин Србија.
У полуфиналу Купа Радивоја Кораћа играће Партизан и ФМП,односно Црвена звезда и Мега лекс, а финале је на програму у недељу.Одлука о прекиду наставе

На основу члана 6. и 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др. закон) и Препоруке Владе Републике Србије донете на седници одржаној 14.02.2019. године, Градоначелник Града Ниша 15.02.2019. године донео је

О Д Л У К У

I Прекида се образовно-васпитни рад на територији Града Ниша од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, имајући у виду да је у протеклим данима забележен пораст оболелих од грипа

II О реализацији ове одлуке стараће се: Нишавски округ – Школска управа Ниш, директори основних и средњих школа на територији Града Ниша и Градска управа Града Ниша – Секретаријат за образовање.

III Ову одлуку објавити на званичном сајту Града Ниша и у „Службеном листу Града Ниша“.

O б р а з л о ж е њ е

Чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др. закон) прописано је да ће образовно-васпитни рад бити прекинут у случају више силе и другим случајевима у којима су угрожени безбедност и здравље деце, ученика и запослених.

Влада Републике Србије је на седници 14.02.2019. године донела препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у основним и средњим школама продужи и следеће недеље, односно да се настава у основним и средњим школама не одржава од 18. до 22. фебруара 2019. године и да први радни дан за основне и средње школе буде 25. фебруар 2019. године. Влада је ову препоруку донела због смањења ризика и изложености ученика вирусу грипа.
Када престану разлози за прекид образовно-васпитног рада, школа ће надокнадити пропуштени рад, на начин који одреди школа, по одобрењу министра.

На основу наведеног, Градоначелник Града Ниша донео је Одлуку као у диспозитиву.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања Град Ниш, преко Школске управе Ниш, обавестиће Министарство просвете, науке и технолошког развоја о донетој одлуци.

У Нишу, 15.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дарко Булатовић
ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА ПРУЗИ НИШ-ЗАЈЕЧАР

         Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наложило је данас потпуну обуставу железничког саобраћаја на прузи Ниш-Зајечар до завршетка реконструкције ове пруге.

          Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, рекла је данас у Јасеновику,  где је  са Градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и челним људима Железнице разговара са мештанима, да је овакву одлуку донела због безбедности људи у Јасеновику и свим другим местима кроз које пролазе теретни возови на овој прузи.

          “Била су од почетка године три исклизнућа вагона на овој прузи, од којих два у Јасеновику. Нема ничег важнијег од безбедности људи, не желим да ико има страх кад се пробуди ујутру и кад чује шта је било са неком цистерном. Зато сам донела одлуку да неће проћи више ниједан воз овом пругом док се не заврши реконструкција”, рекла је Михајловићева.

          Она је нагласила да је држава обезбедила пет милијарди динара да се ова важна регионална пруга, која није обновљена од 1961. године, у овој години реконструише. “Из „Железница“ су рекли да реконструкција може да почне у наредних десетак дана, а ако не започне до тада, ја ћу започети смену директора”, рекла је Михајловићева.

          “И људи из Јасеновика, као и ја, слушали смо месец дана да је исклизнуће вагона изолован инцидент, али је реалност показала да очигледно постоји проблем и да се мора више повести рачуна о безбедности људи који живе поред пруге”, додала је она.

          Она је додала да је дат налог и Дирекцији за железнице да провери лиценце свих оператера у теретном железничком саобраћају, подсећајући да ово није први пут да једном од приватних оператера исклизну вагони.

          Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је да су безбедност и здравље људи најбитнији и захвалио Влади Србије и потпредседници Владе на одлуци која је донета у интересу грађана. Он је најавио да ће у наредних месец дана почети санација саобраћајница у Јасеновику, које су претрпеле оштећење током претходног вађења цистерни, и најавио нови сусрет са мештанима по питању решавања других комуналних проблема који их муче.

          Булатовић је још једном нагласио велику захвалност житељима Јасеновика на поверењу, пре свега, и одличној сарадњи током претходних недеља, јер, како је рекао, без стрпљења, разумевања и узајамне подршке процес евакуације и све остале активности које су морале бити спроведене, не би могле да буду тако успешно реализоване.
GIZ AND THE CITY OF NIS SIGNED MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

 GIZ AND THE CITY OF NIS SIGNED MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

February 14th

 

One of the first local self-governments in Serbia that has expressed a strong commitment to improving energy efficiency in the public buildings sector is the City of Nis. The first step towards this goal is the review and analysis of the current state of school buildings, and then the assessment of potential energy savings, the proposal of adequate measures for their energy rehabilitation, and the definition of the next steps and operators. According to estimates there are about 6500 schools and kindergartens in Serbia, most of them built in the seventies and eighties. Most buildings have inadequate thermal insulation, outdated heating and cooling systems and significant structural damage caused by inadequate maintenance. On the other hand, studies conducted within the framework of the Serbian-German Development Cooperation Project, such as the National School and Kindergarten Typology, indicate that investments in the energy efficiency measures in schools have a great potential for energy savings and a reduction in CO2 emissions. In this regard, Nis City Mayor Darko Bulatovic, and the leader of the GIZ sector for energy efficiency and renewable energy sources, Stephan Heieck, signed the Memorandum of Understanding, which officially marked the beginning of cooperation in the field of energy efficiency in public buildings, with a special emphasis on schools. In this way, the City of Nis will be among the first local self-governments in Serbia (along with Kraljevo, Pancevo, Priboj, Bajina Basta, Uzice, etc.), which will use the Calculator which is based on the “cost-benefit” approach for analyzing the potential of applying EE measures to school facilities, creating priority lists of school facilities for energy rehabilitation. The priority lists created in this way are a good and solid support for planning various rehabilitation programs, but also for applying for funds with available donor and national funds for improving energy efficiency. The Memorandum foresees close cooperation between the GIZ and the City of Nis in the area of ​​energy and energy efficiency, and it is planned that the activities covered by the Memorandum will be implemented by the end of 2019.
Потписан Меморандум о сарадњи између ГИЗ-а и Града Ниша

Једна од првих локалних самоуправа у Србији која је изразила чврсту опредељеност за унапређење енергетске ефикасности у сектору јавних зграда је Град Ниш. Први корак ка том циљу је преглед и анализа тренутног стања школских објеката, а затим и процена потенцијалних уштеда енергије, предлог адекватних мера за њихову енергетску санацију, те дефинисање наредних корака и носилаца активности.
Према проценама, у Србији има око 6500 школа и вртића, од којих је највећи број грађен седамдесетих и осамдесетих година. Већина зграда има неодговарајућу топлотну изолацију, застареле системе грејања и хлађења и значајна структурна оштећења проузрокована неадекватним одржавањем.
Са друге стране студије које су рађене у оквиру Пројекта српско-немачке развојне сарадње, попут Национале типологије школа и вртића, указују да инвестиције у мере енрегетске фикасности у школама имају велики потенцијал за уштеду енергије и смањење емиције CO2.
У том смислу, Градоначелник Ниш-а, Дарко Булатовић, и вођа ГИЗ сектора за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, др Штефан Хајек (Stephan Heieck), потписали су данас Меморандум о сарадњи, чиме је и званично обележен почетак сарадње на пољу енергетске ефикасности у јавним зградама, са посебним акцентом на школе.
На овај начин Град Ниш ће бити међу првим локалним самоуправама у Србији (уз Краљево, Панчево, Прибој, Бајину Башту, Ужице итд.) који ће применом Калкулатора за анализу потенцијала примене ЕЕ мера на школске објекте, који у основи има „cost-benefit” приступ, креирати приоритетне листе школских објеката за енергетску санацију. Овако креиране приоритетне листе су добар и чврст ослонац за планирање различитих програма санације, али и аплицирање у доступним донаторским и националим фондовима за унапређење енергетске ефикасности.
Меморандум предвиђа блиску сарадњу ГИЗ-а и Града Ниша у области енергетике и енергетске ефикасности, при чему је планирано да активности обухваћене Меморандумом буду спроведене до краја 2019. године.ANNIVERSARY OF THE ESCAPE FROM THE GERMAN CONCENTRATION CAMP MARKED

In the former Nazi Concentration Camp Crveni Krst memorial service was held and the flower wreaths were laid paying respects to patriots who lost their lives in the camp or were executed at Bubanj between 1941 and 1944. This day is also the day of remembrance the first organized breakthrough and the escape of detainees from a concentration camp in the territory of Europe in the winter of 1942. Vladimir Jovanovic from the village of Kravlja, one of the rare survivors and a man who was barely seventeen years old when he was detained behind the barbed wire of the camp, ant relocated to infamous Mauthausen spoke about those years on this occasion. Aleksandar Gaun, the deputy president of the Union of Jewish Municipalities of Serbia, spoke about the suffering of the Jews, who, in addition to captured members of the Partisan and Ravnogorski movement, were the most numerous among the inmates, who pointed out that no camp should ever be forgotten or set aside from the historical scene as the eternal warning of the evil that took over Europe, and which, if these memories were not nurtured and remembered, can quickly be revived. Nis City Mayor Darko Bulatović, reiterated that every February 12th, every year, we gathered together in the place where the most brutal pages of our history had been written, because only so united could we preserve our tradition, our past and our roots. “The winner is the one who is able to love and forgive. Therefore, on behalf of all the victims, we are sending a clear message from the Crveni Krst today that the executionsites must be remembered, but not repeated! They should be kept as a historical warning that the war will destroy a man if a man does not destroy the war! “, said Mayor Bulatovic. Traditionally, on the occasion of marking the anniversary of the camp breakthrough, the march of the scouts along the trails along which the prisoners were escaping was organized.
ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ПРОБОЈА ИЗ ЛОГОРА ЦРВЕНИ КРСТ

         У некадашњем нацистичком Концентрационом логору на Црвеном крсту, данас је служен парастос и положени венци родољубима који су изгубили живот у логору или на стратишту на Бубњу од 1941. до 1944. године, односно до коначног ослобођења логора.

       Уједно, обележен је и дан сећања на први организовани пробој и бекство логораша из једног концентрационог кампа на територији Европе у зиму 1942. године.

         О сећању на дане заробљеништва говорио је Владимир Јовановић из села Кравља, један од ретких преживелих логораша и човек који се са једва седамнаест година нашао иза бодљикаве логорске жице, а после Црвеног крста интерниран је и у по злу надалеко познати Матхаузен.

         О страдању Јевреја, који су, поред заробљених чланова партизанског и равногорског покрета, били и најбројнији међу логорашима говорио је Александар Гаун, заменик председника Савеза јеврејских општина Србије, који је истакао да ниједан логор никада не сме бити заборављен нити скрајнут са историјске сцене, као вечито упозорење на зло које се тада надвило над Европом и које, уколико се ове успомене не негују и памте, може брзо и оживети.

          И Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је поновио да се сваког 12. фебруара, сваке године,  окупљамо на месту на коме су писане најсуровије странице наше историје, јер тако уједињени, чувамо своју традицију, своју прошлост и своје корене.

         ”Победник је онај који је способан да воли и прашта. Стога, у име свих  жртава логораша, са Црвеног крста данас шаљемо јасну поруку да се стратишта морају памтити, али не и поновити! Треба их чувати као историјску опомену да ће рат уништити човека, ако човек не уништи рат!”, рекао је Градоначелник Булатовић.

         Поред делегације Војске Србије и Града Ниша, венце на месту где су стрељани родољуби положили су и представници Нишавског управног округа, Полиције, СУБНОР-а, борачких и удружења ратних ветерана, представници градских општина, институција и бројни грађани.

         По традицији, у сусрет годишњици организован је и извиђачки марш трагом логораша, који је и ове године окупио велики број младих, који су прешли маршруту од центра Ниша до Бренице, па преко Церја и Хума до Логора Црвени крст где је и одржана завршна свечаност.
ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић положила је данас камен темељац за изградњу 190 станова за припаднике служби безбедности у Нишу.

Брнабић је поручила да држава на тај начин жели да изрази захвалност људима који раде најтеже и најопасније послове и  спремни су да жртвују своје животе да би сачували безбедност свих грађана Србије.

Она је истакла да је са председником Србије Александром Вучићем, који је означио почетак изградње станова за припаднике снага безбедности у Врању, на истом задатку, а то је да покажу бригу о свим грађанима и квалитету и стандарду њиховог живота.

Она је подсетила на то да је 21. новембра прошле године у Нишу постављен и камен темељац за изградњу научно-технолошког парка Ниш, што је доказ да Влада жели да тај град буде иновациони центар Србије и град електронике.

Отприлике у исто време биће завршена изградња научно-технолошког парка и првих 190 станова, па ћемо поново доћи овде да обележимо усељење наших најмлађих научника и ИТ компанија, као и првих породица припадника служби безбедности, поручила је председница Владе.

Брнабић је најавила и да ће у Нишу у априлу бити постављен камен темељац за нову зграду Електронског факултета, изразивши наду да ће овај пројекат бити завршен у мандату ове владе.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће за изградњу станова за припаднике служби безбедности у Нишу из државног буџета бити издвојено 800 милиона динара, а станови ће бити завршени за 12 месеци.

„Град је преузео обавезу да, паралелно са изградњом станова, изгради недостајућу комуналну инфраструктуру – топловодну мрежу, саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу. Завршили смо јавне набавке и урадили пројекте тако да ће ти послови врло брзо кренути“, истакао је Булатовић.

Он је казао да ће се изградњом станова за припаднике службе безбедности створити услови да део простора касарне „Стеван Синђелић“ који се налази у центру насеља  буде искоришћен за изградњу вртића и мањих спортских терена.

 
ПОТПИСАН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА И ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

У градској кући у Нишу данас је свечано потписан Посебни
колективни уговор за Јавна и Јавна комунална предузећа чији је оснивач
Град Ниш.
Најважнији документ којим се дефинишу односи послодавца, у овом
случају Града, и запослених у јавним и Јавно комуналним предузећима у
Нишу потписали су, у име Града, Градоначелник Дарко Булатовић и
представници две репрезентативне синдикалне организације у овом сектору
у Нишу. Испред Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности
Града Ниша потпис на Уговор ставио је председник Градског одбора овог
синдиката Гроздан Митић, а испред синдиката ”Независност”, то је учинио
Оливер Цветковић главни повереник Гранског синдиката саобраћајних и
комуналних делатности.
Како је истакнуто, данашњи чин само је окончање процеса
преговарања који је трајао готово годину и по дана, и који би, нагласили су
представници синдиката, као последицу требало да донесе боље услове
рада и да гарантује додатна права запосленима у овој делатности.
Градоначелник Булатовић је истакао да нема сумње да су послови који
се односе на водоснабдевање, грејање, одржавање јавне хигијене и јавних
површина и остали – послови од општег интереса, на добробит Града и свих
наших суграђана.
”Зато користим прилику да се свим запосленима у комуналном
сектору, а којих има око 3.000, захвалим на заиста великом труду, раду и
залагању да наш град и живот у њему учине пристојним и пријатним свим
нашим суграђанима”, рекао је Булатовић и подвукао да је овај колективни
уговор резултат напорних преговора између представника Града и
репрезентативних синдиката којима се захваљује на показаној озбиљности
и спремности на компромисе.
”Заједнички циљ и намера свих нас била је да побољшамо и
унапредимо статус и права запослених у јавно-комуналним сектору. Наша
намера је била да, у домену својих могућности, обезбедимо и додатне
повољности и права која ће једнако и равноправно уживати сви запослени
који су њима обухваћени”, рекао је Градоначелник Ниша.
ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА „НИШ-ГРАД НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА“

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА „НИШ-ГРАД НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА“

Монографија „Ниш-град напредних технологија“, аутора Душана Сенћанског, чији је издавач Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша, представљена је јавности. Њен аутор, Душан Сенћански, говорећи о монографији, истиче да, када на први поглед погледамо друштвена кретања, можемо стећи утисак да је у Нишу све пропало и да се промене не дешавају. Међутим, како каже, нису пропале ни наука, ни привреда, само су промениле облик, трансформисале се и прилагодиле времену у којем постоје.

Он је нагласио да су оцене рецензената за њега меродавне, али и мишљење које о књизи имају читаоци. Рецензенти, професор емеритус Љубиша Митровић, професор Братислав Миловановић и професор Ванчо Литовски светска су имена у области науке и то што су они у својим рецензијама написали о овој монографији, за мене је од посебног значаја, поручио је аутор.

Он о Нишу у монографији говори као о граду напредних технологија и некад и сада. „ У Нишу постоји 300 малих фирми које раде у области ИТ-а, а да би се радило у тој области није довољно да неко само то жели већ је потребно знање.Ми у Нишу имали смо срећу да у области ИТ технологија постоји јака база-Електронски факултет, јак Машински факултет, Природно-математички факултет, школе струковних студија и средње школе, приватни универзитети Сингидунум ,Метрополитен и други. Све ове образовне институције имају посвећен озбиљан програм за област ИТ и ту може да се научи“, каже Сенћански и додаје да нису само образовне институције створиле ту базу.“Политика коју је имала некадашња Електронска индустрија да годишње даје 1000 стипендија за високостручне кадрове довела је до тог „електронског бума“. Он наглашава да је ЕИ некада производила шест милиона телевизора, 10 милиона радио апарата, више десетина милиона електронских цеви, толико електронских компоненти и полупроизвода у фабрици. Она је имала своју мисију и у доба кризе када су почеле да ничу мале фирме, додаје Сенћански. „Кад год је наступала на сајмовима, те мале фирме ишле су са Електронском индустријом Ниш, као независне. Сада су неке од тих фирми озбиљне, нарасле су и по броју запослених и по тржишту које покривају.“

Сенћански посебно наглашава да треба створити окружење које ће млађим генерацијама пружити услове да овде, где могу да науче, могу и да раде, како би остали овде.

Монографију је издала Канцеларија за локални економски развој и пројекте. Начелник КЛЕРП-а др Милан Ранђеловић истакао је на промоцији да је књига Душана Сенћанског посебна јер се у њој, по први пут, обухвата све оно што је у погледу индустријског развоја и наслеђа у Нишу рађено. На темељима ЕИ основана су бројна мала и средња предузећа, у области електронике, машинства, телекомуникација и информационих технологија. „Циљ ове монографије је да на једном месту сажме све оно што је Ниш карактерисало као град напредних технологија којима данашње компаније располажу, а које нас данас чине градом напредних технологија. Надамо се да ће у будућности Ниш и у регионалним оквирима бити познат по својој привреди, НТП-у, чија је изградња у току и који би требало да буде главни ресурс и потврда га Град Ниш и у наредним годинама може бити град напредних технологија“, закључио је Ранђеловић.