POČELO SREĐIVANJE GLAVNOG TRGA U NIŠKOJ BANJI

 

Sređivanje trga sa fontanama u Niškoj banji, koje je u toku, još jedan je primer dobre saradnje Grada i Republike.

”Investiciju vrednu 30 miliona dinara, finansiraju Ministarstvo turizma i Grad Niš i niška Javna preduzeća Medijana i Parking servis, a cilj je da, zajedno sa rekonstrukcijom Bulevara Cara Konstantina, izgradnjom biciklističke staze i drugim projektima, učinimo Banju atraktivnijom i privlačnijom ne samo za turiste, već i za same Nišlije”, rekao je Gradonačelnik Darko Bulatović tokom obilaska radova.

Kako je najavljeno, kompletno preuređenje staza, fontana i šetališta biće završeno do jeseni. Projekat realizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte i predstavlja zapravo četvrtu, završnu, fazu uređenja Niške banje. U prethodnim fazama uređene su šumske trim staze, glavno šetalište, odnosno pešačka ulica, kao i parkovski prostor ispred Stacionara Radon.

Predsednik Gradske opštine Niška banja Dejan Jovanović rekao je da je namera da se paralelno sa radovima na uređenju trga urede i fasade starog banjskog kupatila i Stacionara Zelengora, i da se završetkom čitavog ovog projekta Banji povrati stari sjaj, a gostima pruži neuporedivo lepši i prijatniji ambijent za boravak i odmor.
KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2019. GODINI

Grad Niš raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2019. Godini.

 

Prioritetne oblasti na koje bi trebalo da se odnose projekti su

 

  1. 1. Zapošljavanje

(Povećanje zapošljivosti mladih; Obezbeđivanje podrške za zapošljavanje mladih u privatnom sektoru (18- 30) i osnaživanje mladih za preduzetništvo (15- 30 god); Smanjenje obuhvata mladih neformalnom ekonomijom (15 – 30 god.);

 

  1. Kultura i kvalitet provođenja slobodnog vremena

(Uspostaviti sistem istraživanja, analize i praćenja potreba mladih u oblasti kulture, kulturnih sadržaja i slobodnog vremena; Obezbediti podršku i uslove za organizovanje i samoorganizovanje mladih; Povećati dostupnost kulturnih sadržaja svim mladima;)

 

Ostale oblasti su u skladu sa pravcima delovanja u okviru Strategije za brigu o mladima Grada Niša 2015 – 2020

 

Oblast 3: Informisanje

Oblast 4: Bezbednost

Oblast 5: Sistem lokalne omladinske politike

Oblast 6: Aktivno učestvovanje mladih u donošenju odluka

Oblast 7: Aktivizam, volonterizam i mobilnost

Oblast 8: Životne šanse svih grupa

Oblast 9: Izuzetna ispoljavanja i postignuća

Oblast 10: Formalno i neformalno obrazovanje

Oblast 11: Zdravlje

Oblast 12: Životna sredina

 

Prijave na Konkurs dostaviti poštom ili lično na adresu:Sekretarijat za omladinu i sport-Odsek za omladinu, ul. Vožda Karađorđa, br. 16, II sprat, Niš, isključivo na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Podnosilac prijave na Javni konkurs je u obavezi da dostavi osnovnu konkursnu dokumentaciju koju može naći na zvaničnom sajtu Grada Niša www.ni.rs, u delu Javna obaveštenja  kao i  priložene obrasce uz Smernice i to:

 

  • Obrazac za predlog projekta (Prilog 1)
  • Predlog budžeta (Prilog br.2)
  • Narativni prikaz budžeta (Prilog br.3)

4) Biografije projektnog tima (menadžment), trenera i izvođača (Prilog br.4).

 

Pored navedene konkursne dokumentacije podnosilac prijave, odnosno registrovano udruženje mladih, ili udruženje koje se bavi mladima, je u obavezi da dostavi i prateću dokumentaciju koju može naći na oficijalnom gradskom sajtu.
IZABRANI PROJEKTI U OKVIRU PROGRAMA „ZAJEDNICI ZAJEDNO 2019“

NIS će ove godine podržati 20 zdravstvenih ustanova širom Srbije i uložiti gotovo milion evra (116,5 miliona dinara) u institucije u kojima se leče najmlađi.

Ustanove koje će ova kompanija podržati u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Pančevu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Bečeju, Srbobranu, Žitištu, Kanjiži i Plandištu izabrane su na konkursu, a o izboru projekata odlučivala je komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravlja Srbije, lokalnih zajednica i NIS-a.

Na ovaj način NIS će pomoći rekonstrukciju i adaptaciju dečjih dispanzera, nabavku savremene medicinske opreme i aparata, kao i sanitetskih vozila za niz zdravstvenih ustanova u partnerskim opštinama i gradovima.

Rezultati konkursa i projekti koji će biti realizovani, objavljeni su na veb stranici zajednicizajedno.nis.eu.

Projekti iz Niša koji su podržani ovim konkursom dati su u tabeli:

Ulaganje u poboljšanje uslova za rad zdravstvenih institucija je deo strateškog opredeljenja NIS-a, a ova kompanija je do sada u podršku ustanovama u kojima se leče najmlađi kroz različite programe investirala gotovo 100 miliona dinara.