НАРЕДБA О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници одржаној 24.01.2019. године, доноси

 

НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

 

     

  1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због могуће акцидентне ситуације приликом уклањања вагона-цистерни са амонијаком која ће се извршавати 25.01.2019. (петак) и 26.01.2019. (субота) у времену од 07:00 часова до 17:00 часова;

 

  1. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о мерама и поступцима током евакуације;

 

  1. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају у складу са овом Наредбом;

 

  1. Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб за ванредне ситуације Града Ниша;

 

  1. Са угроженог подручја становништво ће бити превежено комбијима и аутомобилима до главног пута ка селу Јасеновик одакле ће бити евакуисано аутобусима „Ниш-експрес“-а;

 

  1. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у објектима на територији Града Ниша и то:

 

  • Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (улица Париске Комуне бб) и
  • Геронтолошки центар Ниш (улица Радних бригада 15)

 

  1. Са угроженог подручја животиње ће бити превежене камионима сточарима до депоа који се налазе на безбедној локацији;

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић
Препорука Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша

На трећој ванредној седници, одржаној 24.01.2019. Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећу:

П р е п о р у к у

Препоручује се Команданту Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша да изда наредбу да се 25.01 и 26.01. у периоду обављања радова на санацији железничке незгоде код места Јасеновик изврши евакуација и збрињавање становништва и домаћих животиња!

О б р а з л о ж е њ е

У одговору број 1/2019-180 од 24.01.2019., на Закључак Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша од 23.01.2019., Акциоарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, у лицу в.д. генералног директора, обавестило је Градски штаб за ванредне ситуације да је су „као управљач железничке инфраструктуре, извршили све техничко-технолошке активности из делокруга свога рада са циљем безбедног санирања последица предметног ванредног догађаја.“
„Инфраструктура железнице Србије“ обавештава Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша да ће подизање на колосек исклизлих цистерни обавити уз максималне мере безбедности и опреза.
Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша обавештен је да је Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила заштитну опрему за раднике железнице који непосредно изводе радове на подизању цистрни који у случају истицања амонијака без заштитне опреме могу бити животно угрожени. Истовремено, Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила је присуство свог стручног особља под пуном заштитном опремом, као и потребних техничких средстава, те ће реаговати по унапред припремљеном плану у случају било каквог неповољног развоја догађаја.
Обзиром је да су сви субјекти који учествују у санирању последица изјавили да су извршили све припреме да на најбезбеднији могући начин изврше санацију железничке незгоде, и да је Управа за ванредне ситуације одредила радијус евакуације, Градски штаб доноси напред наведену препоруку.
По завршетку процеса збрињавања становништва и домаћих животиња, Градски штаб за ванредне ситуације обавестиће „Инфраструктуру железнице Србије“ да је извршио своју законску обавезу.
Повратак становништва у своје домове предвиђен је одмах након окончања поступка санације.

Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша
Дарко Булатовић