Akti Gradskog veća Grada Niša za 2019. godinu

image_pdfimage_print

190. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.08.2019. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana detaljne regulacije deponije otpada „Bubanj“ na teritoriji Grada Niša – parcijalne izmene
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o konverziji potraživanja prema subjektu privatizacije „Simpo“ AD Vranje dospelih u periodu od 01.01.2018. do 09.05.2019. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Niša u trajni ulog u kapitalu privrednog društva
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela toplotnih izvora na teritoriji Grada Niša, bez elemenata koncesije
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Naissus“ Niš za 2019. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš i Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš

189. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 09.08.2019. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz Budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
 3. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar – jun 2019. godine
 4. Informacija o Izveštaju Državne revizorske institucije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Niša za 2018. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Grada Niša za period 2019. – 2020. godine
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Niša
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Niša
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o finansiranju dela rashoda i izdataka Javne predškolske ustanove „Pčelica” Niš od obavljanja proširene delatnosti
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Niša
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za planove Grada Niša
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2019. godinu
 17. Izveštaj o radu Gradskog veća Grada Niša za period od 31.07.2018. godine do 31.07.2019. godine
 18. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 19. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu „Ujedinjena Evropa – sigurnost, solidarnost i stabilnost za sve“
 20. Rešenje o povećanju učešća Grada Niša u projektu „Izgradnja regionalnog sportsko-gimnastičkog centra u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ u Nišu“

 

188. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 02.08.2019. godine

 

 1. Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša

187. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 19.07.2019. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Akcionog plana raseljavanja za potrebe izgradnje železničke obilaznice oko Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga Plana detaljne regulacije za blok omeđen Ulicama Triglavska, Đorđa Krstića, Avalska i Dušana Popovića u obuhvatu PGR područja GO Palilula – druga faza
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o stambenom zbrinjavanju stanara stare zgrade osnovnog obrazovanja u Novom selu na k.p. br. 728/1 KO Novo selo
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Niša
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopuni odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Palilula
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Pantelej
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Crveni Krst
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Niška Banja
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga pravila o organizaciji i radu stalne manifestacije Evergrin festival
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg plana rada Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za radnu 2018/2019 godinu
 15. Rešenje kojim Grad Niš prihvata realizaciju i sufinansiranje projekta „Integrisana podrška za raseljena lica i izbeglice u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“
 16. Rešenje kojim Grad Niš prihvata realizaciju i finansiranje programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2019. godini
 17. Rešenje kojim se odobrava dodela 35 (tridesetpet) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za učesnike projekta „Letnji univerzitet“
 18. Rešenje kojim se odobrava dodela 40 (četrdeset) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Udruženja studenata tehnike Evrope – Niš (BEST – Niš)
 19. Rešenje kojim se odobrava dodela 2 (dve) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), za lica iz porodica nastradalih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
 20. Rešenje kojim se odobrava dodela 340 (tristotinečetrdeset) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu udruženja građana „Nišville fondacija“ Niš, za volontere Internacionalnog JAZZ festivala „Nišville 2019“
 21. Rešenje kojim se odobrava dodela 1 (jedne) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, za učesnika projekta „Kuća na pola puta“
 22. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
 23. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu u iznosu od 30.000.000,00 dinara
 24. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 25. Zaključak o prihvatanju Inicijative Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš radi realizacije projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela toplotnih izvora u cilju povećanja energetske efikasnosti, bez elemenata koncesije, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom pratnerstvu i koncesijama
 26. Preporuka Turističkoj organizaciji Niš u vezi sa sprovođenjem turističkog promotivnog programa „Panoramsko razgledanje grada otvorenim autobusom“

186. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 01.07.2019. godine

  1. Rešenje o uspostavljanju saradnje sa Fondom za obrazovanje Roma na ostvarivanju mera i aktivnosti koje se odnose na unapređenje položaja Roma u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma“, faza II
  2. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019-2020“
  3. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Unapređenje geografsko informacionog sistema Grada Niša“
  4. Preporuka Sportskom centru „Čair“ za besplatno korišćenje bazena u letnjoj sezoni stipendistima Grada Niša i najboljim studentima Univerziteta u Nišu

  185. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.06.2019. godine

  1. Rešenje o sufinansiranju i realizaciji projekta „Termosolarno postrojenje za pripremu sanitarne tople vode u centralnoj kuhinji „Mladost“ Predškolske ustanove „Pčelica“ u Nišu“

  184. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.06.2019. godine

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju Energetskog menadžera grada Niša
  2. Amandman na Predlog Izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu

  183. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.06.2019. godine

   1. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije područja Gradske opštine Pantelej četvrta faza – sever
   2. Rešenje o utvrđivanju Predloga drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst-prva faza-parcijalne izmene
   3. Rešenje o utvrđivanju Predloga parcijalnih izmena i dopuna Plana razmeštaja bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Niša
   4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pokretanju postupka za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
   5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
   6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
   7. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
   8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o proceni vrednosti ukupne imovine, obaveza i kapitala u skladu sa MRS, JKP „Gradska toplana“ Niš
   9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za 2019. godinu
   10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2019. godinu
   11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Tržnica“ Niš za 2019. godinu
   12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2019. godinu
   13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Pozorišta lutaka Niš za 2019. godinu
   14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Niš za 2018. godinu i Završni račun sa finansijskim izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke organizacije Niš za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine
   15. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine 

  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.

   1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš

   1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.

  1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš

   1. Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o realizaciji i sufinansiranju projekta „Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni ekspo centar u Nišu“
   2. Zaključak o davanju saglasnosti JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za preduzimanje operativnih mera, u cilju sprečavanja štetnih posledica koje mogu nastati u gradskom i prigradskom prevozu putnika u periodu od 01.09.2019. do 31.01.2020.godine, odnosno do početka primene novog ugovora o javno privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Niša, usled prestanka važenja ugovora o pružanju usluga prevoza na paketima linija 1 i 4 prevoznika „Niš – ekspres“ A. D. Niš dana 31.08.2019. godine
   3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o odobrenju jemstva JKP „Gorica“ Niš za uslugu kreditnog zaduživanja kod „AIK Banke“ a.d. Beograd, u iznosu od 20.000.000,00 dinara
   4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu, u iznosu od 30.000.000,00 dinara
   5. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
   6. Zaključak o obezbeđenju dodatnih sredstava GO Pantelej

   

  182. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 24.05.2019. godine

    1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2018. godinu
    2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju procenta javnog kapitala Grada Niša u privrednom društvu „Tehnohemija“ A.D. Beograd
    3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej
    4. Rešenje kojim se odobrava dodela 16 (šesnaest) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II zona), deci iz Čokota, Donjeg Međurova i Naselja „9. maj“, koja su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pružnom prelazu ka Donjem Međurovu
    5. Rešenje o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izmeštanje dva postojeća nadzemna i izgradnja dva nova elektroenergetska 35Kv voda na lokaciji južno od saobraćajnice Dimitrija Tucovića
    6. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu
    7. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“ – Niš kreditno zaduži na ime dozvoljenog minusa u iznosu do 50.000.000,00 dinara, na period od godinu dana

   

   

  181. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 20.05.2019. godine

    1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata
    2. Izmena i dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2019. godinu
    3. Program zaštite Spomenika prirode „Zaštićena stabla“ na teritoriji grada Niša
    4. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa zaštite Spomenika prirode „Zaštićena stabla“ na teritoriji grada Niša
    5. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu „Obnova i poboljšanje bezbedonosnih uslova dečijih igrališta“ IPA 2014

   

  180. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 14.05.2019. godine

   

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2018. godinu ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš
      3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu za 2018. godinu i Finansijskog izveštaja o prihodima i rashodima Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mental3 no ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu za 2018. godinu
      4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2018. godinu, Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
      5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Niškog simfonijskog orkestra za 2018. godinu
      6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2018. godinu Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
      7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2018. godinu
      8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Pozorišta Lutaka Niš za 2018. godinu
      9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Niški kulturni centar za 2018. godinu
      10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog pozorišta Niš za 2018. godinu
      11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“
      12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada, Finansijski plan i Plan javnih nabavki Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ za 2019. godinu
      13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenju plana rada za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Doma zdravlja Niš i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Doma zdravlja Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
      14. Rešenje o utvrđivanju Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Doma zdravlja Niš za 2019. godinu i Finansijski plan Doma zdravlja Niš za 2019. godinu
      15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2018.godinu
      16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja i na Finansijski plan Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2019. godinu
      17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju ZU Apoteke Niš po završnom računu za 2018. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2018. godinu
      18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Apoteke Niš za 2019. godinu
      19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
      20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
      21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2018. godinu
      22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i na Finansijski plan Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2019. godinu
      23. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa Nagrade Grada Niša za književnost za decu i mlade
      24. Rešenje o prihvatanju realizacije Projekta „Javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije za realizaciju Projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša“

   

  179. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.05.2019. godine

      1. Zaključak Gradskog veća koji se odnosi na potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije, Grada Niša i privrednog subjekta ”Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD”, sa registrovanim poslovnim sedištem u Kini

  178. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.04.2019. godine

      1. Zaključak u vezi sa postupkom privatizacije subjekta privatizacije TEHNOHEMIJA AD Beograd

  177. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.04.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju  Narodnog muzeja Niš za 2018. godinu
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Niš za 2018. godinu
      3. Rešenje o dodeli besplatnih  dečijih auto-sedišta za decu rođenu u 2018. godini
      4. Rešenje kojim se odobrava dodela 8 (osam) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Asocijacije studenata farmacije – Niš
      5. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog  odbora JKP „Naissus“  Niš o odobrenju jemstva JKP „Gorica“ Niš za uslugu kreditnog zaduživanja  kod „AIK Banke“ a.d. Beograd, u iznosu  od 20.000.000,00 dinara
      6. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, o davanju jemstva JKP „Gorica“ Niš na kreditno zaduženje, na jednoj partiji kredita, u visini od 20.000.000,00 dinara
      7. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog  odbora JKP  „Mediana“  Niš o davanju jemstva JKP „Gorica“ Niš na kreditno zaduženje u visini od 20.000.000,00 dinara
      8. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gorica“ Niš odobri kreditno zaduživanje  kod AIK banke a.d. Beograd, u iznosu od 60.000.000,00 dinara
      9. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
      10. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
      11. Program čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji Grada Niša
      12. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji grada Niša
      13. Program ozelenjavanja i uređenja dvorišta školskih i predškolskih ustanova
      14. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa ozelenjavanja i uređenja dvorišta školskih i predškolskih ustanova

   

  176. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.04.2019. godine

   

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju finansijskog izveštaja Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za period 1.1-31.12.2018. godine
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Dečiji centar Niš za 2018. godinu
      3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2018. godinu
      4. Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za utvrđivanje naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora
      5. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi Gradske opštine Palilula
      6. Rešenje o prihvatanju realizacije i sufinansiranja mere populacione politike jedinice lokalne samouprave
      7. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu “TOMORROW”
      8. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje posebnih programa po Predlogu odobravanja posebnih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu u 2019. godini
      9. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Naissus“ Niš, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća, odobri kreditno zaduženje, sa rokom otplate na 60 mesečnih rata

   

  175. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 10.04.2019. godine

      1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš, u skladu sa Odlukom  Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš, odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost

   

  174. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.03.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnji obračun za 2018. godinu „Narodnog univerziteta“ Niš
      3. Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
      4. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2019. godinu
      5. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Grada Niša za 2019. godinu
      6. Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2019. godinu
      7.  Rešenje o realizaciji i finansiranju projekta „Zdravlje invalida rada“

   

  173. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 19.03.2019. godine

   

      1. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš broj 6958/1 od 07.12.2018. godine utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 6,04 din/kWh, sa primenom od 01.11.2018. godine
      2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš broj 123/2 od 10.01.2019. godine i utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 5,96 din/kWh, sa primenom od 01.12.2018. godine
      3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš broj 791/1 od 11.02.2019. godine i utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 5,83 din/kWh, sa primenom od 01.01.2019. godine.
      4. AMANDMAN 1 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
      5. AMANDMAN 2 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
      6. AMANDMAN 3 na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
      7. Izjašnjenje po Amandmanu broj 197 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      8. Izjašnjenje po Amandmanu broj 198 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      9. Izjašnjenje po Amandmanu broj 199 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      10. Izjašnjenje po Amandmanu broj 200 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      11. Izjašnjenje po Amandmanu broj 201 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      12. Izjašnjenje po Amandmanu broj 202 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      13. Izjašnjenje po Amandmanu broj 203 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      14. Izjašnjenje po Amandmanu broj 204 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      15. Izjašnjenje po Amandmanu broj 205 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      16. Izjašnjenje po Amandmanu broj 206 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      17. Izjašnjenje po Amandmanu broj 207 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      18. Izjašnjenje po Amandmanu broj 208 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      19. Izjašnjenje po Amandmanu broj 209 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      20. Izjašnjenje po Amandmanu broj 210 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke
      21. Izjašnjenje po Amandmanu broj 211 koji je podnela Odbornička grupa Demokratske stranke

  172. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.03.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

  171. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.03.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Niša
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
      3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o konverziji potraživanja Grada Niša u udeo Grada Niša u kapitalu privrednog društva „ZAŠTITNA RADIONICA“ D.O.O. iz Beograda
      4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša
      5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za grad
      6. Program sistematske deratizacije na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
      7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program novogodišnje i božićne dekoracije u Gradu sa cenovnikom za 2019. godinu
      8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2019. godinu
      9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2019. godinu
      10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2019. godinu
      11. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji grada Niša za 2019. godinu
      12. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina, javnih zelenih površina na gradskim grobljima u upotrebi, parkovskog i dečijeg mobilijara za 2019. godinu
      13. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2019. godinu
      14. Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
      15. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
      16. Program kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji grada Niša u 2019. godini
      17. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji grada Niša u 2019. godini
      18. Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
      19. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
      20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP „Gradska stambena agencija“ Niš za 2019. godinu
      21. Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Projekta izgradnja stanova za stanovanje uz podršku u L7, L8 i L9 na lokaciji u Ul. Majakovskog u Nišu

  170. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 06.03.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za period: 01.01.–31.12.2018. godine
      2. Program praćenja stanja i prognoza aeropolena na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
      3. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja stanja i prognoza aeropolena na teritoriji grada Niša za 2019/2020
      4. Program  kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
      5. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2019/2020. godinu
      6. Program sprovođenja dezinsekcije na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
      7. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2019. godinu
      8. Program revitalizacije i unapređenja zelene infrastrukture „Park šume Bubanj”
      9. Zaključak kojim se predlaže se Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa revitalizacije i unapređenja zelene infrastrukture „Park šume Bubanj“
      10. Rešenje kojim se prihvata realizacija i finansiranje programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2019. godini
      11. Rešenje o izmeni Rešenja o sufinansiranju i realizaciji projekta „Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, Grad Niš“
      12. Rešenje kojim se odobrava dodela 2 (dve) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu udruženja građana Centar za socijalnu integraciju dece i mladih za učesnike projekta „Kuća mogućnosti“ – Niš
      13. Rešenje kojim se odobrava dodela 2 (dve) legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, za učesnike projekta „Kuća na pola puta“
      14. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje ili neodobravanje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta
      15. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Tržnica“ Niš odobri dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit, y iznosu od 30.000.000,00 dinara za potrebe tekuće likvidnosti preduzeća, u vremenskom periodu od 12 (dvanaest) meseci od dana zaključenja ugovora
      16. Izveštaj o radu Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata za 2018. godinu

   

  169. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 01.03.2019. godine

      1. Rešenje kojim se određuju sportske organizacije od posebnog značaja za unapređivanje i razvoj sporta na teritoriji Grada
      2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije
      3. Rešenje o izmenama Tarifnog sistema u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
      4. Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
      5. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za ljudska i manjinska prava
      6. Zaključak kojim se preporučuje nadzornim odborima JKP „Mediana“ Niš, JKP „Naissus“ Niš i JKP „Gradska toplana“ Niš da donesu odluke o davanju jemstva JKP ”Gorica” Niš na kreditno zaduženje u visini od 60.000.000,00 dinara
      7. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš

   

  168. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.02.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša
      3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Niš za 2019. godinu
      4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za 2019.godinu
      5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2019. godinu
      6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Narodnog univerziteta“ Niš za 2019. godinu
      7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019.godinu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ Niš
      8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš za 2019. godinu
      9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
      10. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
       1. JKP „Mediana“ Niš;
       2. JKP „Naissus“ Niš;
       3. JKP „Gorica“ Niš;
       4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
       5. JKP „Tržnica“ Niš;
       6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
       7. JKP „Parking servis“ Niš;
       8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
       9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
      11. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
       1. JKP „Mediana“ Niš;
       2. JKP „Naissus“ Niš;
       3. JKP „Gorica“ Niš;
       4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
       5. JKP „Tržnica“ Niš;
       6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
       7. JKP „Parking servis“ Niš;
       8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
       9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
      12. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
       1. JP Zavod za urbanizam Niš;
       2. JP „Gradska stambena agencija“ Niš;
      13. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
       1. JP Zavod za urbanizam Niš;
       2. JP „Gradska stambena agencija“ Niš;
      14. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
       1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš
      15. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
       1. Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš
      16. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2019. godinu
      17. Rešenje o izboru kandidata po sprovedenom Javnom konkursu za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša i postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša
      18. Rešenje o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
      19. Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
      20. Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Niša
      21. Rešenje o usvajanju Operativnog plana Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma kao stručnog tela Gradskog veća Grada Niša za 2019. godinu
      22. Rešenje o prihvatnju realizacije Ugovora o obezbeđenju smeštaja i ishrane za tražioce azila i migrante
      23. Rešenje o realizaciji projekta „Rekonstrukcija i sanacija objekta Doma za decu i omladinu Duško Radović u Nišu“
      24. Rešenje o realizaciji projekta „Adaptacija, sanacija, parterno uređenje i unapređenje energetske efikasnosti objekta Gimnazije Svetozar Marković u Nišu“
      25. Rešenje o realizaciji projekta „Sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i unapređenje energetske efikasnosti kompleksa Zavoda za vaspitavanje dece i omladine u Nišu“
      26. Rešenje o realizaciji projekta „Sanacija, rekonstrukcija i unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Vožd Karađorđe, spratnosti Po+Pr+1+Pk, na kp.br. 1636/1, K.O. Niš „Ćele Kula“ u Nišu“
      27. Rešenje o saradnji Grada Niša na Projektu „Podatke otvori, na mapi se stvori“
      28. Zaključak o davanju saglasnosti da JP „Nišstan“ Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP „Nišstan“ Niš u iznosu od po 5.000.000,00 dinara sa periodom otplate od godinu dana
      29. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
      30. Zaključak za finansiranje prenetih obaveza za realizaciju aktivnosti Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša iz sredstava predviđenih Odlukom o budžetu Grada Niša za 2019. godinu

  167. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.02.2019. godine

      1. Rešenje o saradnji Grada Niša na Projektu „Energetska efikasnost u javnim zgradama- DKTI EE“

  166. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.01.2019. godine

      1. Preporuka Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš da razmotri mogućnost odobravanja zajma Rukometnom klubu „Železničar 1949“ Niš

  165. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.01.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodnog pozorišta za 2019. godinu
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta lutaka Niš za 2019. godinu
      3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Dečijeg kulturnog centra Niš za 2019. godinu
      4. Amandman 1 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
      5. Amandman 2 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
      6. Amandman 3 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
      7. Amandman 4 na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
      8. Izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u 2018. godini
      9. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
      10. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta „Narodna kuhinja sedma faza“
      11. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da u neodređenom vremenskom periodu, a počev od 01.03.2019. godine, omogući licima u statusu socijalne potrebe koja imaju neizmirene obaveze za pružene usluge, prema evidenciji sistema objedinjene naplate i nalaze se u evidenciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate

   

  164. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 24.01.2019. godine

      1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ – Niš
      2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša

      3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš za 2019. godinu
      4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Niš za 2019. godinu
      5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Niški kulturni centar za 2019. godinu
      6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Niškog simfonijskog orkestra za 2019. Godinu
      7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada  Istorijskog arhiva Niš za 2019. godinu
      8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada  Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2019. godinu
      9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti Fudbalskom klubu „Radnički“ Niš za upotrebu imena Grada Niša na grbu i u nazivu Fudbalskog kluba „Radnički“ Niš
      10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
      11. Rešenje o raspoređivanju sredstava za bolju kadrovsku obezbeđenost
      12. Rešenje o dodeli nagrada najboljim studentima za postignuti uspeh u toku studija i diplomiranim studentima sa prosečnom ocenom 10 fakulteta Univerziteta u Nišu u 2018. godini
      13. Rešenje o prihvatanju predloga Komisije o izboru 25 kandidata za dodelu stipendija za 2018/19 godinu za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalnosti na teritoriji Grada Niša
      14. Rešenje o prihvatanju učešća i finansiranju projekta  „Prihvatilište za decu i mlade“
      15. Rešenje o obrazovanju Radne grupe Programa reforme poreza na imovinu
      16. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 50 lica angažovano u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u okviru Programa reforme poreza na imovinu
      17. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da, u periodu od 01.03.2019. godine do 30.04.2019. godine, omogući dužnicima da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate
      18. Zaključak kojim se preporučuje „Mediana“ Niš da odloži naplatu svojih potraživanja zaključenjem Aneksa II Sporazuma o reprogramu duga sa Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“  Niš

  163. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 09.01.2019. godine

    1. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „11. januar“
    2. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
    3. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
    4. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP  „Gradska toplana“ Niš
    5. Zaključak o pristupanju izradi ugovora o finansiranju zajedničke izgradnje kanalizacione mreže u ulicama Vojislava Ilića i Mihajla Pupina sa MDS inženjering d.o.o. iz Niša
    6. Zaključak kojim se preporučuje Nadzornim odborima JKP „Objedinjena naplata“ Niš, JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš, JKP „Naissus“ Niš i JKP „Mediana“ Niš, da odlože naplatu svojih potraživanja nastalih po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, tako što će omogućiti JKP „Gorica“ Niš otplatu duga u 24 (dvadeset četiri) mesečne rate počev od 01.01.2020. godine

Možda Vas zanima i sledeće...