Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

163. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.01.2019. године Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“ Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града...