Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

172. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.03.2019. године Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 171. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА...