БРОЈ ТУРИСТА У НИШУ И ДАЉЕ РАСТЕ

image_pdfimage_print

У првих 9 месеци ове године , у Нишу је укупно регистровано 95.015 туриста који су остварили укупно 156.556 ноћења, што чини  повећање броја туриста  за 17%, а броја ноћења за 9.7% у односу на исти период прошле године говоре  нам подаци Републичког завода за статистику према Саопштењу бр. 290 од 01.10.2018. године.

Град Ниш су од почетка године посетили многи туристи из Србије, али и из европских и ваневропских земаља. Највећи број долазака зеблежили су инострани гости, а у периоду од јануара до септембра, у Нишу је боравило 57.513 иностраних гостију, што представља пораст у односу на исти период претходне године за 23.5%. Инострани туристи су од почетка године остварили укупно 83.523 ноћења, па је и у овој категорији дошло до знатног повећања у односу на исти период прошле године, и то за 17.2%.

Позитиван тренд раста односи се и на домаће туристе, па је у Нишу у првих 9 месеци боравило њих 37.502 са оствареним 73.033 ноћења, што је повећање долазака за 8.3%, а ноћења 2.2 %  у односу на прошлу годину.

Овакви резултати и континуирани раст туристичког промета резултат су добре  дигиталне промоције града, учешћа на сајмовима у земљи и иностранству и сарадње са медијским кућама и бројним новинарима из иностранства, рад Туристичке организације Ниш допринео је да Ниш постане све више препозната туристичка дестинација у овом делу Европе.

 

  ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР

2017

ЈАНУАРСЕПТЕМБАР

2018

  ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР

2017

ЈАНУАРСЕПТЕМБАР

 2018

 
  Доласци % Број ноћења %
Укупно 81219 95015 +17% 142730 156556 +9,7%
Домаћи 34641 37502 +8,3% 71442 73033 +2,2%
Страни 46578 57513 +23,5% 71288 83523 +17,2%

Можда Вас занима и следеће...