Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу

Град Ниш је приступио програму РОМАKТЕД „Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“, који уз подршку Европске уније у Србији спроводи Савет Европе, а на основу Споразума између Европске уније и Савета Европе, потписаног 1.маја 2017. године, а  у Србији се  спроводи уз подршку Владе Републике Србије.

Програм је изузетно значајан за ромску популацију јер је сам циљ програма оснаживање ромске заједнице, како на индивидуалном, тако и на колективном нивоу, као и изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе.

У оквиру Програма биће спроведене многе акције и активности.

До сада, у сарадњи ромске заједнице и локалне самоуправе, успешно су спроведене следеће акције:

– чишћење пружног прелаза у Београд махали у сарадњи са Железницом Србије

-снабдевање воде на Ромском гробљу као и прикључак капеле на водоводну мрежу у сарадњи са ГО Црвени Крст и ЈКП Наиссусом

-акција Комуналне полиције у ул.Ложионичкој која је испред грпбља затекла грађевински отпад и кабасти отпад

-очишћена је дивља депонија на Ромском гробљу у сарадњи са ЈКП Медијаном

Даљи планови везани за ромску популацију биће усмерени ка решавању многих  проблема из различитих области:

-водоводна, канализациона инфраструктура у ромским насељима

-постављање саобраћајних знакова и безбедност

-изградња мобилијара

-систематско решавање проблема дивљих депонија у насељима

-помоћ у реновирању неколико стамбених објеката  најугроженијим прирадницима ромске популације

-чишћење и одржавање пружних прелаза око насеља

-едукација, стипендије

-култура

-превенција од наркоманије

-помоћ у опреми сакупљачима секундарних сировина

-осветлење у насељима

„Локална самоуправа је спремна да свим расположивим капацитетима одговори на проблеме наших суграђана уз обавезно активно учешће припадника ромске заједнице „изјавила је градска већница Тијана Ђорђевић Илић и најавила да је

поред наведеног Програма, потписан  и Протокол о сарадњи који има за циљ унапређење животних и стамбених услова ромске популације у насељима .Тако да се у наредном периоду очекује отварање понуда за изградњу стамбених јединица .
Србији одобрено 5,5 милиона евра за израду техничке документације за обилазну пругу око Ниша и модернизацију пруге Ниш-Прешево

Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) подржаће са укупно 5,5 милиона евра бесповратних средстава за израду пројектно-техничке документације за изградњу обилазне пруге око Ниша и модернизацију пруге Ниш-Прешево-граница са Македонијом.

Одлуку о финансијској подршци припреми техничке документације за ова два пројекта Управни одбор WBIF донеo је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру.

Од укупног износа, два милиона евра одобрено је израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну пругу око Ниша, као дела модернизације пруге на Коридору 10 од Ниша до Димитровграда, док је 3,5 милиона евра опредељено за израду идејног пројекта са студијом оправданости и студијом процене утицаја на животну средину за модернизацију пруге на Коридору 10, деоница Ниш-Прешево-граница са Македонијом, наводи се у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије.