Kampanja za bolje razumevanje stanovništva i migranata u Srbiji

U sedam gradova sa najvećim brojem migranata u Srbiji Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Beogradu, Nišu, Vranju i Preševu – počele su lokalne kampanje podrške integraciji migranata.

Organizacije civilnog društva iz ovih gradova će, zajedno sa tamošnjim lokalnim mrežama za podršku integraciji izbeglica, organizovati iz aktivnosti da bi smanjile socijalnu distancu između lokalnog i migrantskog stanovništva i ukazale na potrebe i probleme migranata.

U Nišu je danas u Gradskoj kući održan sastanak predstavnika NVO i gradskih institucija na temu smanjivanja distance između migranata i lokalnog stanovništva.

Gradska većnica Tijana Đorđević Ilić rekla je da grad u skladu sa svojim mogućnostima pomaže inkluziju migrantske dece u osnovnim školama i da već mnoga deca iz migrantskih porodica pohađaju nastavu u školi u Beloj palanci.

Do sada je kroz centar u Divljani prošlo 2200 migranata ,a rođeno je i 8 beba.
BUGARI I GRCI NAJČEŠĆI GOSTI NIŠA

U prva tri meseca tekuće godine nastavljen pozitivan trend rasta broja turista

U periodu od januara do marta ove godine povećan je ukupan broj turista koji su posetili naš grad za 12 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Od toga, broj domaćih turista porastao je za 7 odsto, dok se broj gostiju iz inostranstva, prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije, uvećao za 16 procenata. Povećan je i broj noćenja za isti period i to 13 odsto u odnosu prošlu godinu, pa sada iznosi 33 389, pri čemu je broj ostvarenih noćenja domaćih turista veći za 17, a stranih za 9 odsto.

Kada je reč o zemljama porekla gostiju iz inostranstva, u prvom kvartalu ove godine najveći broj turista u Niš je došao iz nama susednih zemalja: Bugarske i Grčke, ali primetan je i porast stranih gostiju iz Kine, Makedonije i Švedske. Najveći broj turista Niš je posetio u martu, kada je došlo do ukupnog povećanja broja gostiju za 22 procenta u odnosu na isti period lane.