Акти Градског већа Града Ниша за 2018. годину

124. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.04.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, на грађевинском земљишту које чини комплекс Аеродрома Константин Велики у Нишу
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2018. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2017. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2017. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2017. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2017. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем за 2017. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2017. године
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ за 2017. годину и Извештај о приходима и расходима – финансијског извештаја Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ Ниш за 2017. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2017. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду за 2017. годину са финансијским извештајем Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 18. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута „Народног универзитета“ Ниш
 19. Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2018. годину
 20. Закључак о давању сагласности Jавно комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност, y износу од 40.000.000,00 динара, са роком отплате кредита од 12 месеци

123. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.03.2018. године

122. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.03.2018. године

120. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.03.2018. године

119. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.03.2018. године

 1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
 2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
 3. ЈКП „Горица“ Ниш;
 4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
 5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
 6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
 7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
 9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
 2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
 3. ЈКП „Горица“ Ниш;
 4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
 5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
 6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
 7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
 9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

118. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.02.2018. године

117. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2018. године

116. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.02.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о стамбеном збрињавању станара стамбене зграде у Нишу, у улици Расадник бр. 10, први и други улаз
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2018. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки културни центар за 2018 годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2018. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2018. годину
 9. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Нишког симфонијског оркестра за 2018. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Историјског архива Ниш за 2018. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2018. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2018. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању  за 2018. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“  Ниш за 2018. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2018. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи  програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2018. годину
 18. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2018. годину
 19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
 20. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња VI фаза“
 21. Решење о прихватању наставка сарадње са Националном службом за запошљавање Крагујевац, по истеку пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“
 22. Решења о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта изградње ограде у Дечијем одмаралишту „Дивљана“

115. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.01.2018. године

114. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.01.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе Градске општине Палилула
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Пантелеј
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2021. године
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2027. године
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2021
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2027
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2021 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2021
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2027
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период 2017.-2021. године
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период 2017.-2026. године 
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2021 године
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2027 године
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2021 године
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2027 године
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2021
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2027
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за период 2017-2021. године
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за период 2017-2027. године
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2021
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2027
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Нишстан” Ниш за период од  2017. године до 2022. године
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Нишстан” Ниш за период од  2017. године до 2027. Године
 26. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш за период 2017-2021. године
 27. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш за период  2017- 2027. године
 28. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период 2017 до 2021. године
 29. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период  2017- 2026. Године
 30. Решење o давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије
 31. Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
 32. Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Медијана
 33. Решење о образовању Радне групе за  за пружање административно-техничке подршке у циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања обавеза по основу пореза на имовину
 34. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 40 лица ангажовано у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на имовину
 35. Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2017. години
 36. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2018. годину
 37. Решење којим Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“
 38. Решење о учешћу и суфинансирању Програма Дечији музички фестивал „Србија у ритму Европе“
 39. Закључак којим се препоручује ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да одложе наплату својих потраживања, насталих по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако да отплата дуговања започне најраније од 01.01.2019. године
 40. Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2017. години

113. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.01.2018. године

112. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.01.2018. године

Print this pageEmail to someoneShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Google+0Share on LinkedIn0share on Tumblr

Можда Вас занима и следеће...