Otvoren rekonstruisan i dograđen deo škole „Branko Miljković“

Danas je u prisustvu državnog sekretara Ministarstva privrede Dragana Stevanovića svečano otvoren rekonstruisan deo osnovne škole “Branko Miljković” U Nišu.
Sredstva za rekonstrukciju obezbedili su zajedničkim snagama Grad Niš i resorno ministarstvo.Na vreme je obezbeđen i enrgetski pasoš pa je novotvoreni deo škole urađen na osnovu savremenih standarda u pogledu energetske efikasnosti.
Nastava u ovoj školi, gde je zbog opasnosti od rušenja inspekcija još 2012. godine zatvorila 9 učionica, biće  u potpunosti normalizovana.
To znači da će posle rekonstrukcije škole, vredne oko 50 miliona dinara, biti uslova da učenici u savremenim uslovim pohađaju nastavu.
Ovaj projekat obuhvatio je i rekonstrukciju i dogradnju škole, a Ministarstvo privrede je propisalo rokove, način plaćanja i izabralo izvođača .
Grad Niš je  uredno obezbedio sve dozvole, učešće iz gradskog budžeta, potrebne izjave i saglasnosti.

 
Niška meteorološka opservatorija dobila savremeni radiosondažni uređaj

U meteorološkoj stanici u Nišu pušten je u rad najsavremeniji sistem za visinska radiosondažna merenja renomiranog Francuskog proizvođača ” Modem”.
Radi se o meteo balonima koji se dva puta dnevno lansiraju i sa sobom nose radio sonde ,kako bi prikupljali meteorološke podatke na oko 30km visine.
Prikupljeni podaci se generišu u operativni osmatrački sistem meteorološke opservatorije RHMZ.Ovi podaci će od 1.aprila biti i strateški važni,jer će biti deo međunarodne razmene meteo podataka.
Nešto posle 12 sati lansiran je i prvi meteo balon iz niške opservatorije.Ovom  značajnom događaju za meteorološku stanicu u Nišu prisutvovao je i gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić kao i direktor RHMZ Jugoslav Nikolić.

 
Nastavak saradnje sa kompanijom NIS

Kompanija NIS nastavlja i u 2016. godini da podržava projekte koji kroz sistem javnih konkursa doprinose razvoju lokalnih zajednica. Tim povodom, Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a, potpisao je danas Sporazume o saradnji sa predstavnicima deset gradova i opština u Srbiji.U ime grada Niša sporazum je potpisao gradonačelnik prof.dr Zoran Perišić.

Ovaj program podrazumeva odobravanje sredstava za realizaciju projekata neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta ,kulture,nauke,zaštite životne sredine i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.Zahvaljujući ovom programu Niš je do sada dobio brojne sportske i kulturne sadržaje ,a mnogi kreativni ljudi dobili su priliku da promovišu svoje ideje.

Kompanija već osmu godinu zaredom pomaže gradove i opštine širom Srbije kroz program „Zajednici zajedno“. Od 2009. godine je gotovo 800 miliona dinara uloženo u oko 760 projekata koji su pomogli razvoj lokalnih zajednica, olakšali funkcionisanje brojnih ustanova i unapredili rad kulturnih, obrazovnih i sportskih institucija širom Srbije.

 
Novi pravilnik o nižoj ceni boravaka dece u vrtićim

Gradsko veće na 177.sednici usvojilo je  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Pčelica“ Niš. Ovom odlukom Gradsko veće je  Pravilnik za obračun plaćanja vrtića uskladilo sa zakonskom regulativom i roditelji će umesto 29 odsto plaćati 20 odsto ekonomske cene – odnosno 3.200 dinara. Svima koji su oštećeni predložiće se sporazumni način za izmirenje razlike.
Ovakvim obračunom, za protekle tri godine  oštećeno je 7-8.000 roditelja. Zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković kaže da ta razlika po detetu najviše može da iznosi 40.000 dinara, ali da je uglavnom reč o 5-6.000 dinara. Onima čija deca još idu u vrtić najverovatnije će ponuditi da se razlika pretvori u avans za naredne račune, za ostale će se potražiti drugi model.

 
Obilazak radova u Prvomajskoj ulici

Građevinska sezona u Nišu u punom je jeku, uprkos lošem vremenu. Uveliko se rade trgovi, kolektori i ulice. Trenutno se rekonstruiše Prvomajska ulica kod Gimnazija Stevan Sremac i Bora Stanković.Za samo mesec dana Prvomajska ulica trebalo bi da izgubi rupe i dobije novi kolovoz i trotoare. Posle mnogo godina konačno će biti rekonstruisani kroz program periodičnog održavanja.Gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić obišao je sa saradnicima radove u ovoj ulici,koji su u toku.
Reč je o prometnoj ulici koja je praktično prilaz dvema gimnazijama i jednoj osnovnoj školi. Dužina ulice je 440m i veoma je prometna.
Najavljeno je da će u narednom periodu biti rekonstruisne četiri velike ulice u Nišu i to iz kreditnog aranžmana.To uključuje Sarajevsku, Durmitorsku, Bubanjskih heroja i Hajduk Veljkovu.
Na raskrsnici Prvomajske i Voždove ulice nedavno je postavljen i semafor. Postavljanje semafora finansirao je Savet za bezbednost saobraćaja.Potpisan memorandum sa nemačkom organizacijom „ Help“

Predmet ovog Memoranduma   je saradnja između potpisnika kroz  aktivnosti usmerene na unapređenje položaja ugrožene populacije .
Konkretne mere koje bi trebalo da se inplementiraju su unapređenje i podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, romskog i drugog manjinskog stanovništva, osoba sa invaliditetom i drugih nezaposlenih a posebno lica koja se teže zapošljavaju.
Takođe potpisivanjem memorandum biće omogućen i razvoj socijalnog preduzetništva, ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje, integracija izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa.
U okviru ovog Memoranduma, potpisnici su saglasni da će:
–        Realizovati aktivnosti i projekte u skladu sa nacionalnim pravnim okvirom, relevantnim strategijama Republike Srbije i drugim nacionalnim i lokalnim razvojnim dokumentima, i podržati proces održivog razvoja u celini,
–        Razmenjivati informacije sa drugim zainteresovanim stranama koje se bave pitanjima unapređenja položaja ugrožene populacije,
–        Obezbediti informacije o najboljim praksama
–        Organizovati zajedničke akcije objavljivanja projektnih rezultata
–        Predlagati i sprovoditi nove inicijative zasnovane na procenama i potrebama ugroženog stanovništva u okviru pojedinačnih ovlašćenja / mandata
 
Takođe Ugovor o saradnji  na projektu Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji” koji je potpisan 27.08.2013 godine između nemačke organizacije Help i Grada Niša,    dopunjuje se u Članu 2.   na sledeći način:
Grad Niš će, ukoliko postoji potreba, podržanim udruženjima kroz projekat pružiti podršku u vidu obezbeđivanja lokacije za obavljanje delatnosti, a u skladu sa raspoloživim mogućnostima Grada. Lokacija može biti obezbeđena bez naknade ili uz minimalnu naknadu na vremenski period na pet godina sa mogućnošću produžetka.
Lokacija sa pripadajućom infrastrukturom za nesmetano obavljanje delatnosti bi trebalo da bude površine 30-50 ari u industrijskoj zoni uz sagledavanje specifičnosti poslovne delatnosti.
Help je sa svoje strane  tokom 2014 i 2015 godine, po planiranom rasporedu, završio sve pripremne aktivnosti za obavljanje delatnosti novo-osnovanih udruženja, koje su podrazumevale:
 
1) nabavku opreme prosečne vrednosti od 15.000,000 evra, po udruženju, za sva tri udruženja,
2) obezbeđivanje odgovarajućih poslovnih i stručnih obuka za članove kooperativa i
3) poslovno savetovanje i vođenje kroz proces rada kooperativa

 
Reagovanje Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš povodom Saopštenja objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša 28. 3. 2016

Niš, 29. mart 2016. godine

Reagovanje Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš povodom Saopštenja objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša 28. 3. 2016 (koje potpisuje izvesna/i JOVMILOS)

Poštovane građanke, poštovani građani,

LAF Niš je kroz svoje poslednje agažovanje da se u sastav Stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini uvrsti građanski posmatrač realizovao meru iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša. LAF Niš je na taj način ispunjavao svoje obaveze iz Lokalnog plana, a nije „vršio pritisak“ na rad Stručne komisije.

Građanski posmatrač je demokratska institucija oličena u pojedincu koji se bira iz reda kompetentnih osoba u određenoj oblasti. On predstavlja građane. Smatramo nedopustivim da organi javne vlasti i nosioci javnih funkcija u Nišu ne znaju šta sadrži Lokalni plan za borbu protiv korupcije, strateški antikorupcijski dokument Grada Niša, koji je 2011. godine jednoglasno usvojila Skupština grada kao najviši organ vlasti Grada.

Koordinatorka LAF-a, Zorica Miladinović, novinarka, nije i ne može biti u sukobu interesa jer se pisanim putem izuzela iz angažovanja LAF-a u ovoj stvari, na način koji predviđaju interni akti LAF-a . Članovi LAF-a nisu javni funkcioneri, te se ni institut „sukob interesa“ u zakonskom smislu ne odnosi na njih. Uprkos tome, članovi LAF-a vrlo odgovorno brinu o tome da ne budu u sukobu interesa.

LAF Niš nije odgovoran zbog toga što drugi pojedinci ili organizacije nisu zahtevali da prisustvuju radu Stručne komisije. Naprotiv, LAF ohrabruje sve pojedince ili organizacije da traže javnost u procesima odlučivanja o javnom interesu i javnim sredstvima. Biro za društvena istraživanja iz Beograda nije „pokrovitelj“ LAF-a. Ova organizacija koordinira procesom monitoringa i evaluacije Lokalnog plana za borbu protiv korupcije i to je predviđeno  samim Planom kao njena obaveza.

Lokalni antikorupcijski forum Niš je samostalno i nezavisno gradsko telo, a ne nevladina organizacija. LAF Niš je osnovan da bi sprovodio Lokalni plan za borbu protiv korupcije. LAF Niš čine članovi koji za svoj rad ne dobijaju nikakve zarade ili honorare. Oni rade bez ikakve novčane ili druge naknade. LAF Niš će, uprkos brojnim opstrukcijama, sa skoro svih nivoa vlasti, nastaviti da realizuje mere i aktivnosti iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije jer je za to dobio mandat. Javnost u radu predstavničkih tela je temeljni princip demokratske borbe protiv korupcije u javnom sektoru i društvu uopšte.

S poštovanjem,

                                                                                           Lokalni antikorupcijski forum Niš

                                                                                           Vesna Crnogorac, zamenica koordinatora

                                                                                           Valentina Krstić, članica

                                                                                           Dragana Sotirovski, članica

                                                                                           Dr Đokica Jovanović, član

 

 

link ka dokumentu
Saopštenje

Stručna  komisija za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini nije konstituisana u subotu, 26.03.2016.godine, jer je jedan član komisije, Petar Jeremić iz Beograda, napustio zasedanje. Petar Jeremić je u konkursnoj komisiji, koja ima zadatak da proceni koji medijski projekti u Gradu Nišu treba da dobiju sredstva na konkursu, izabran je na predlog medijske koalicije koju čine NUNS, UNS, ANEM, NDNV i Lokal press.
Petar Jeremić je konstitutivnu sednicu komisije napustio, navodno, jer se druga dva člana komisije nisu saglasila sa njegovim predlogom da sednicama komisije prisustvuje građanski posmatrač koga je predložio Lokalni aktikorupcijski forum.
Uprava za kulturu Grada Niša izražava žaljenje zbog ovakvog postupka jednog od članova komisije, jer je proces sufinansiranja medija u Nišu potpuno transparentan, što smo i pokazali u prethodnom periodu. Takođe, smatramo da postupanje Lokalnog antikorupcijskog foruma predstavlja neprimeren pritisak na stučnu komisiju koja odlučuje o podeli novca poreskih obveznika Grada Niša.
Postavljamo pitanja:
–              Zašto bi samo LAF imao pravo da postavlja građanskog posmatrača (koji je pritom iz UNS-a, kao i Petar Jeremić koji je predsednik Izvršnog odbora UNS-a), a ne i druge zainteresovane organizacije, tela  ili  građanska udruženja?
–              Zašto LAF vrši toliki pritisak na Grad Niš i rad nezavisne komisije, kada se zna da je koordinatorka LAF-a, Zorica Miladinović stalno zaposlena u dnevnom listu „Danas“, čiji se osnivač DAN GRAF iz Beograda i ove godine prijavio na niškom medijskom konkursu? Zar onda ovakav pritisak na rad nezavisne komisije ne govori o očiglednom sukobu interesa čelnice LAF-a čiji poslodavac za svoj projekat traži novac građana Niša?
–              Zašto Petar Jeremić nije pristao na prisustvo javnosti, kada su druga dva člana komisije predlagala da se zasedanja komisije organizuju u Skupštini Grada Niša ili na nekom od niških fakulteta, gde bi svi zainteresovani za proces projektnog sufinansiranja mogli da prisustvuju sednicama, a ne samo jedna organizacija, čija čelnica je u očiglednom sukobu interesa?
–              Zašto se baš u Nišu vrši toliki pritisak na rad stručne komisije i kakvi interesi stoje iza pokušaja da se opstruira Konkurs za sufnansiranje medijskih projekata od javnog interesa za građane Niša?
–              Koji je interes nevladine organizacije BIRODI koja se predstavlja kao pokrovitelj LAF-a i već mesecima zagovara opstrukciju i traži poništenje gradskog konkursa za informisanje? Zašto baš jedna beogradska organizacija želi da kontroliše i usmerava trošenje novca građana Niša koji je namenjen niškim medijima i produkcijama koje žele da ostvare javni interes na ovoj teritoriji?
Grad Niš i Gradska uprava za kulturu nastaviće da rade po zakonu i preduzeće sve mere da se nastala situacija reši, kako bi se ostvario javni interes u oblasti informisanja.

 
BRATSKI GRAD BELGOROD OBELEŽIO DAN GRADA NIŠA

U okviru Festivala gradova pobratima, u ruskom gradu Belgorodu, 24. marta obeležen je Dan grada Niša i srpske kulture.

U foajeu Belgorodskog dramskog pozorišta M. S. Šćepkina, koje već sedam godina sarađuje sa Narodnim pozorištem Niša, prikazana je tematska izložba fotografija niškog fotografa Davorina Dinića “Senke starog Niša”, kao i film o Nišu, a održano je i kulturno-umetničko veče, na kome su učestvovali studenti iz Srbije, koji studiraju na Belgorodskom fakultetu umetnosti i kulture.

Pobratimi iz Belgoroda odabrali su 24. mart za Dan grada Niša zbog toga što je to poseban datum u srpskom kalendaru – tog dana počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije.

Belgorod i Niš nezvanično, kroz različite institucije, sarađuju već skoro deset godina, a zvaničan Sporazum o saradnji potpisan je u junu 2014. godine, nakon čega je saradnja naša dva grada u svim oblastima, a posebno u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, urbanizma i privrede intenzivirana.
Čestitka povodom Uskrsa

Gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić uputio je čestitku svim vernicima koji u nedelju slave uskrs po gregorijanskom kalendaru.
„Svim vernicima koji praznik Hristovog vaskrsenja slave po gregorijanskom kalendaru od srca čestitam predstojeći praznik sa željom da ovaj praznik provedu sa onima koje vole i poštuju uz tradicionlanu uskršnju trpezu.Neka duh ljubavi i tolerancije ispuni srca svih onih koji će u nedelju obeležiti dan kada je vaskrsenjem Hrista postavljen temelj hrišćanske vere. Uskrs je praznik nad praznicima kojim proslavljamo pobedu života nad smrću, praznik koji predstavlja osnovu hrišćanskog verovanja,“ kaže se u čestitki gradonačelnika Perišića.