Subvencije za boravak dece u privatnim vrtićima

  • image-3c5ef63a8ef42c9e12bcf6c5689bddff03cc6a7729a9d36d17019d2490acf6d6-V
  • image-7a3f4b9f6e8cc105d3f6a7c685685ebe0df8cee250b263fbe500244546396667-V
  • image-fa16245f38a80661ebd1c33e906cbe0c3c62d2e663496041fa6ca419804affb5-V
  • image-3c5ef63a8ef42c9e12bcf6c5689bddff03cc6a7729a9d36d17019d2490acf6d6-V
  • image-7a3f4b9f6e8cc105d3f6a7c685685ebe0df8cee250b263fbe500244546396667-V
  • image-fa16245f38a80661ebd1c33e906cbe0c3c62d2e663496041fa6ca419804affb5-V
image_pdfimage_print
Grad Niš potpisao je sa vlasnicima privatnih vrtića koji ispunjavaju uslove , ugovore o subvencionisanju boravka dece u privatnim vrtićima. 
Subvencionisanje dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice vrši se na osnovu Odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice.
U cilju realizacije ove Odluke potpisan je Ugovor između Grada Niša i privatnih predškolskih ustanova „Meda“, „Maza“ i „Dečiji kutak“, kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.U ovaj program planira se i naknadno uključenje privatne predškolske ustanove „Sunce“.
Za radnu 2015/2016 godinu u budžetu Grada Niša za ove namene predviđeno je 30.000.000 dinara što će pokriti troškove boravka oko 270 deteta.Pravo će se priznavati roditeljima na osnovu podnetog zahteva ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni pomenutom Olukom.
Uslovi za ostvarivanje  prava definisani su ugovorom i osim standardnih ličnih podataka  važno je reći daće moći da konkurišu oni roditelji čiji ukupni  prihodi porodice ostvareni u mesecu decembru 2015.godine nisu veći od 30.000 dinara po članu porodice.
Zahtevi za ostvarivanje prava podnosiće se u Upravi za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu.

 

Možda Vas zanima i sledeće...