Kolektivni ugovor sa javno – komunalnim preduzećima

8_2395_1984_uuuuuuuuuuuuuuuugovorjkpGrad Niš i predstavnici reperezentativnih sindikata javnih preduzeća u stambeno-komunalnim delatnostima potpisali su danas posebni kolektivni ugovor kojim se regulišu prava i obaveze radnika ovih preduzeća. U ime grada ugovor je potpisao gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić.

“Ovo je veoma značajan posebni kolektivni ugovor, jer se njegovim odredbama pre svega štite prava radnika. U pripremanju ovog ugovora bili su pored sindikata angažovani i predstavnici grada, resorni gradski većnik i zamenik gradonačelnika. Neke odredbe u kojima je bilo određenih propusta smo ispravili i smatram da je ovaj ugovor plod zajedničkog rada svih aktera i sindikalaca i predstavnika grada za dobrobit pre svega radnika ovih preduzeća”, rekao je gradonačelnik Perišić.

Prema njegovim rečima pojedine delatnosti koje obavljaju javna preduzeća dovode ista u monopolski položaj, ali kako je naglasio to nikako ne znači da zdrava konkurencija nije potrebna, već naprotiv ona predstavlja stimulans da se bolje radi i usklade odnos cena i kvaliteta rada.

Ovim Posebnim kolektivnim ugovorom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš kao i međusobni odnosi učesnika ovog kolektivnog ugovora.

Ovaj Ugovor, zaključen je između osnivača, i reprezentativnih sindikata Samostalnog Sindikata komunalaca Niša i GSJSKD «Nezavisnost» u ime svih zaposlenih u javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš.