U naselju Duvanište počela izgradnja socijalnih stanova

8_2385_1973_veljailicGrad Niš za 425 dana dobija još dve lamele socijalnih stanova, na lokaciji u ulici Majakovskog, gde su ranije izgrađene četiri lamele i oko 160 stanova za tu upotrebu.

 Tom prilikom gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić dočekao je ministara građevinarstva i urbanizma Velimira Ilića. Na mestu gde se planira izgradnja stanova njih dvojica su postavili kamen temeljac.

 Na ovom mestu planirano je da se izgrade dve lamele od oko 4000 kvadratnih metara. Od toga je 3100 kvadrata namenjeno prodaji, dok je ostatak predviđen za zakup. S obzirom na to da je reč o socijalnim stanovima, kupci će, kao i do sada, morati da ispune određene uslove. Kako je najavljeno, u ponudi će biti 70 stanova. Gradonačelnik Perišić je prilikom postavljanja kamena temeljca najavio da će cena kvadrata biti 634 evra.

 Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić rekao je da sa gradskim čelnicima ima odličnu saradnju, a kako kaže, sa gradonačelnikom Perišićem dogovorio je izgradnju još sličnih stanova. Kako je pojasnio, reč je o pilot projektu za koji je Svetska banka ponudila kredit od sto miliona evra, od kojeg bi korist imali i oni koji imaju prava na socijalno stanovanje, ali i građevinska industrija.

 Direktor gradske stambene agencije Vladan Stojanović rekao je da je interesovanje za ove stanove veliko, ali da će kriterijumi biti objavljeni do kraja godine, odnosno kada bude završeno oko 80% stanova.

 “Grad Niš je iz svog budžeta obezbedio trideset jedan milion dinara za ovu namenu što sa sredstvima Republike od oko četrdeset šest miliona što čini skoro polovinu potrebne sume za izgradnju ovih stanova”, naveo je Perišić.

 Ukupna vrednost izgradnje ovih stanova je oko 160.000.000 dinara, radove izvodi preduzeće „Tončev gradnja“, a biće ponuđeni jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi. Rok za završetak radova je 14 meseci.
Nova angio sala na jugu Srbije

8_2383_1971_angiosalaU Leskovcu je zvanično posle probnog rada otvorena angio sala za urgentno zbrinjavanje kardio-vaskularnih bolesnika.

 Otvaranju sale prisutvovao je i predsednik udruženja kardiologa Srbije i gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić, koji je rekao je da je ovo svojevrsna decentralizacija kardiologije i medicine.

 On je naglasio da lekari ne treba da se plaše komplikacija, jer su one uvek i svuda moguće i prisutne, a insistirao je i na edukaciji stanovništva, kome treba ukazati na štetnosti duvana i loše ishrane, kao značajnih faktora rizika.

 U opremu angio sale u Leskovcu resorno ministarstvo uložilo je 85 miliona dinara, ali nedostaje još oprema, kao, na primer, aortna balon pumpa koja najbrže spasava živote pacijentima bez pritiska i pulsa.

 Inače Srbija je na trećem mestu u Evropi po smrtnosti od kardio-vaskularnih oboljenja.

 “Tražicemo to od Ministarstva, od sponzora, ali i od lokalne samouprave sa kojom imamo fantastičnu saradnju. Danas angio sala radi sa dva lekara, a još jedan lekar uskoro završava edukaciju, šest tehničara, dva rentgen tehničara. Trebaće jos kadrova, ali to zavisi od broja obolelih”, pojasnio je Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačke bolnice.

 “Planiramo da pokrijemo celu Srbiju ovakvim salama jer pacijenti moraju biti zbrinuti u naredna dva sata od momenta kad osete simptome infarkta miokarda. Ministarstvo će učiniti sve da obezbedi potrebnu opremu i edukaciju”, rekao je Perisav Vekić, državni sekretar u ministartsvu zdravlja.
Prezentacija nacrta strategije poljoprivredne i ruralnog razvoja 2014 – 2024

0_2384_1972_ruralnirazvojNova strategija poljoprivrede definiše razvojne ciljeve i prioritete uz potpuno uvažavanje koncepta održivog razvoja i jačanje nove uloge poljoprivrede u ekonomiji i društvu. U Nišu je održana prezentacija Nacrta Strategije poljoprivredne i ruralnog razvoja 2014 – 2024, ovom strategijom definisana su nova rešenja za pravedniju i ravnomerniju raspodelu raspoloživih sredstava svim potencijalnim korisnicima.

 Nacrt je predstavio državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović, a prethodno je takođe državni sekretar u ovom ministarstvu Željko Radošević obišao poljoprivredna gazdinstva u okolini Niša.

 Pomoćnik gradonačelnika Niša prof. dr Jovan Stojković rekao je u uvodu predstavljanja nacrta da “Republika Srbija ima veliki potencijal u sektoru poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, dobrim prirodnim karakteristikama zemljišta i raspoloživim vodnim resursima, ali taj potencijal nije u potpunosti iskorišćen.

 Ruralne oblasti u Republici Srbiji pokrivaju 85% teritorije zemlje sa više od polovine od ukupnog broja stanovnika (55%), i po osnovnim razvojnim pokazateljima značajno zaostaju za urbanim sredinama. Neki od osnovnih problema i trendova sa kojima se suočavaju skoro sve ruralne oblasti su smanjenje broja poljoprivrednika i migracije seoskog stanovništva u urbane sredine.

 sReforma poljoprivredne politike trebalo bi da doprinese stvaranju pouzdanog i atraktivnog poslovnog ambijenta u poljoprivredno prehrambenom sektoru, da obezbede veću stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača i blagostanje seoskog stanovništva.
Organsko voćarstvo novi investicioni potencijal grada

0_2382_1970_vocarstvoZamenik gradonačelnika Niša prof. dr Jovan Stojković i većnik resorno zadužen za poljoprivredu Srđan Aleksić razgovarali su danas sa predstavnicima mešovite srpsko-bugarsko-italijanske kompanije “Ekorans” koja se bavi uzgajanjem organskih kultura.

 Ovo preduzeće do sada je investiralo na prostoru Bugarske u Berkovici i Pazardžiku gde se do sada po principima organske proizvodnje na 1500 hektara uspešno proizvodi ribizla, borovnica, jagoda i malina.

 Ukupna vrednost italijanskih ulaganja u ovoj oblasti u Bugarskoj prevazilazi 30 miliona evra.

 Ova kompanija zainteresovana je da i u Nišu na poljoprivrednom zemljištu nekadašnjeg PIK Niša na potezu “Široke padine” organizuje organsku proizvodnju lešnika, jer ovo zemljište za to ima realan potencijal i adekvatne uslove.

 Tokom sastanka predstavljeni su potencijali i planovi za eventualna ulaganja ovog preduzeća na teritoriji Grada Niša.

 Na površini od oko 140 hektara može biti upošljeno 50-60 ljudi, ukoliko se obezbede i nove površine stvorili bi se uslovi za izgradnju postrojenja za preradu organskog lešnika. Ideja je da se ovo poljoprivredno zemljište zakupi na 20 godina i uloži najmanje 1,5 miliona evra u pripremu terena ograđivanje i izgradnju irigacionog sistema. Izgradnja ovakve plantaže imala bi pionirsku ulogu u daljem razvoju organskog voćarstva u ovom kraju.

 Posle ovih preliminarnih sastanaka očekuje se i početak formalnih pregovora i dalja konkretizacija investiranja u oblast organskog voćarstva.
Održane 75. i 76. sednica Gradskog veća

7_2381_19999999999999969_gvNa današnjoj sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik prof. Dr Zoran Perišić, jednoglasno su usvojena rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Apoteke Niš, Doma zdravlja Niš, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2014. godinu, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš za 2014. godinu i Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” za 2014. godinu. Član Gradskog veća resorno zadužen za zdravstvo prof. dr Žarko Ranković istakao je da je ostvarena dobra saradnja Grada Niša sa direktorima ustanova primarne zdravstvene zaštite i nadležnom gradskom upravom.

Na ovoj sednici takođe je jednoglasno usvojen i Izveštaj o radu Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata za 2013. godinu. Odlukom o budžetu Grada Niša za 2013. godinu planirana su podsticajna sredstva  za talentovane učenike i studente u ukupnom iznosu od 25 miliona dinara. Isplaćena su sredstva za nagrade najboljim studentima trinaest fakulteta Univerziteta u Nišu povodom 11. januara, koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa od po 50.000 dinara za svakog studenta. Na Javni poziv za dodelu gradskih stipendija prijave je podnelo 297 kandidata i to: 221 student i 76 učenika, a pravo na stipendiju Grada Niša ostvarila su 164 studenta i 57 učenika srednjih škola.  Za postignute rezultate na takmičenjima u 2012/2013. godini dodeljene su 355 novčane nagrade, za šta je utrošeno 3.495.500  dinara, a naknadno odobreno nagrađivanje još 33 učenika, za šta je trebalo izdvojiti  381.000  dinara. Komisija je odobrila i 14 zahteva za novčanu naknadu talentovanih učenika i studenata, za šta je trebalo izdvojiti ukupno 966.800 dinara.

 Na ovoj sednici Gradskog veća takođe je usvojen Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje godišnjih programa po sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu, Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje posebnih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu i Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku donošenje rešenja o dodeli stimulativnih sredstava sportskim organizacijama. Kako je obrazložio član Gradskog veća resorno zadužen za sport Milan Pešić, Grad Niš je dobrim delom zaslužan za zavidne rezultate niškog sporta postignute u prošloj godini. On je naveo da je ove godine podneto 25 godišnjih programa sportskih organizacija i klubova više nego prošle godine, a budžet je bio smanjen za 30 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu. Predviđeno je 70 miliona dinara za sportske organizacije i 100 miliona dinara stimulativnih sredstava, a 17 klubova dobilo je ukupno 53.8 miliona dinara za prvih šest meseci.

 Na 75. sednici Gradskog veća usvojena su i Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za kulturu, Upravi za obrazovanje i Upravi za omladinu i sport, a doneta su i Rešenje o prihvatanju realizacije projekta “Podrška u izradi lokalnog plana upravljanja otpadom”, koji Grad Niš realizuje u okviru Programa Exchange 4 i Rešenje o prihvatanju učešća u projektu ELAIN (Međubalkanska mreža ekoloških lokalnih vlasti).

Nakon 75. sednice Gradskog veća održana je naredna,76. sednica, na kojoj je doneta jednoglasna odluka o izmeni Rešenja o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta “Pokretanje drugog inkubacionog ciklusa i osnivanje Centra za informaciono-komunikacione tehnologije Inkubator centra u Nišu”.

Kako je pojasnio gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić, u prethodna dva inkubaciona ciklusa nisu ispunjeni ciljevi Biznis inkubator centra, tako da je bilo neophodno da se izmeni koncepcija rada i inkubacionog procesa definisanjem novih aktivnosti, izvrši revizija projekta i definišu potrebna sredstva za poslovanje u 2014. i 2015. godini. Početkom ove godine sumirani su svi uočeni problemi, a planirano uspostavljanje Centra za informaciono-komunikacione tehnologije nije realizovano. Zbog toga je bilo neophodno započeti nove aktivnosti, novi menadžment i novi plan i program poslovanja, kako bi se ostvarilo ekonomsko osamostaljivanje stanara Inkubacionog centra i otvorila nova radna mesta.

Takođe, na ovoj sednici jednoglasno je usvojen Zaključak kojim se ovlašćuje Gradonačelnik Grada Niša da u ime Grada Niša sa JKP “Gradska toplana” Niš i Jugorosgaz a.d. Beograd zaključi Protokol o regulisanju načina izmirenja dela obaveza JKP “Gradska toplana” Niš za isporučeni gas za sezonu 2013/2014. Ukupna obaveza JKP “Gradska toplana” Niš prema Jugorosgazu na dan 10.02.2014. godine iznosi 591.494.646,86 dinara, dok potraživanja Toplane za isporučenu toplotnu energiju na dan 07.02.2014. godine od direktnih i indirektnih budžetskih korisnika iznose 93.793.376,35 dinara. Za plaćanje dospelih obaveza budžetskih korisnika i drugih obaveza Grad Niš bi izdao 10 solo menica AIK Banci, koje bi se ispostavile na naplatu na teret računa Grada Niša o rokovima dospeća, ukoliko JKP “Gradska toplana” Niš ne obezbedi sredstva na svom računu za realizaciju svojih menica. Kako je pojasnio nadležni gradski većnik Miloš Banđur, radi se o povoljnom načinu otplate duga Gradske Toplane, čiji će garant biti Grad Niš.
Svetski dan socijalne pravde

8_2378_1966_dansocpravdeU svetu se danas obležava Svetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština UN ustanovila novembra 2007. godine, kako bi ujedinila napore država u suočavanju sa siromaštvom i stvaranju jednakih šansi za sve.

 Gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić povodom obeležavanja Dana socijalne pravde rekao je da su principi solidarnosti, jednakosti i ravnopravnosti, kako u našoj zemlji, tako i između drugih zemalja, jedan od ključnih detalja u izgradnji društva koje će prepoznati socijalne potrebe svakog pojedinca.

 “Danas živimo u vremenu kada su pojedine kategorije stanovništva suočene sa realnom pretnjom nemaštine i nejednakih mogućnosti za napredak i ostvarivanje zakonom i ustavom garantovanih prava. Grad Niš je u proteklom periodu socijalnim merama, kroz donošenje i sprovođenje skupštinskih odluka uticao da koliko je to moguće dođe do poboljšanja socijalnog statusa, posebno ugroženih kategorija stanovništva. Grad se redovno uključuje u akcije koje organizuju pojedinci i nevladine organizacije, a koje za cilj imaju dosledno sprovođenje principa socijalne pravde, koja mora podjednako da važi za sve građane”.

 Kako se navodi na sajtu UN, vlade država su se obavezale da će napraviti okvir za akcije za unapređenje socijalne pravde na “nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou” kako bi bilo formirano “društvo za sve”. Na sajtu se između ostalog navodi i da “društvo za sve” mora biti bazirano na socijalnoj pravdi i poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Prijem za ambasadora Izraela u Srbiji

8_2379_1967_ambisraelGradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić razgovarao je danas u Gradskoj kući sa zamenikom ambasadora Izraela u Srbiji gospodinom Itaj Milnerom koji je sinoć u Nišu svečano otvorio nedelju izraelskog filma.

 Tokom sastanka bilo je reči pre svega o ekonomskim vidovima saradnje grada i ove mediteranske države. Gosti iz Izraela posebno su zainteresovani za oblast IT industrije, snabdevanje vodom i kapaciteta za prečišćavanje otpadnih voda i deponija. Posebno interesovanje postoji i za oblast poljoprivrede i to u domenu finansiranja projekata koji se tiču izgradnje staklenika i sistema za navodnjavanje.

 “Želim da vam poželim dobrodošlicu u naš grad i da vas upoznam sa investicionim potencijalima i Niša, ali i juga Srbije koji predstavlja važno poljoprivredno područje, gde bi u praksi mogla da se primeni vaša moderna tehnologija kako bi se povećali prinosi i unapredila proizvodnja povrtarskih kultura. Već od ranije imamo kontakte sa Izraelskim kompanijama koje su pokazale spremnost da investiraju u oblast poljoprivrede”, rekao je gradonačelnik Perišić.

 Zamenik ambasadora Izraela u Srbiji gospodin Itaj Milner zahvalio se na srdačnom prijemu i izrazio zainteresovanost za upoznavanje sa strukturom ekonomskih aktivnosti ovog dela Srbije sa posebnim osvrtom na poljoprivredu kao važan resurs koji Srbija ima i koji bi uz pomoć dodatnih investicija mogao biti znatno unapređen.

 S obzirom na to da se u oblasti južne Srbije samo 2-3 odsto zemljišta navodnjava na adekvatan način, tokom sastanka je bilo reči o tome kako da grad uz podršku stranih partnera obezbedi sredstva za izgradnju irigacionih sistema koje će koristiti poljoprivedni proizvođači.

 Sastanku su prisutstvovali i pomoćnik gradonačelnika prof. dr Jovan Stojković, načelnik uprave za poljoprivredu Saša Stojiljković i direktor Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Milan Ranđelović.
Poseta preduzeću E-reciklaža

8_2380_1968_ereciklazaDržavni sekeretar u Ministarstvu energetike Stana Božović u pratnji gradonačelnika Niša prof. dr Zorana Perišića posetila je danas preduzeće Jugoipmpeks u čijem sastavu posluje E-reciklaža, postrojenje za reciklažu starih i dotrajalih uređaja, bele tehnike i skladištenje freona po međunarodnim standardima.

 Direktor kompanije Vujadin Šćekić upoznao je delegaciju sa načinom rada ovog preduzeća koje predstavlja najveći kompleks ovakve vrste na Balkanu i koje je što se tiče stručnog kadra i opreme, spremno da reciklira elektronski optad po najvišim standardima Evropske unije.

 Gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić rekao je da u dve godine rada ovo preduzeće predstavlja primer kako spojem znanja i tehnologije može uspešno da se privređuje.

 “Podatak da za ove dve godine rada i recikliranja otpadnog materijala je postignuto smanjenje zagađenja okoline koje je reda veličine kao da 140.000 vozila nije uopšte radilo i ispuštalo izduvne gasove. Kada uzmemo u obzir i to da Evropska unija skoro trećinu zakona bazira na zaštiti životne sredine, jasno je koliki je značaj funkcionisanja preduzeća koje zahvaljujući procesu reciklažečuva životnu sredinu”, rekao je gradonačelnik Perišić.
Prijateljski susret Patrijarha i predsednika Skupštine

9_2377_1965_patrijarhNjegova Svetost, Patrijarh srpski gospodin Irinej, priredio je prijem u Patrijaršiji u Beogradu za predsednika Skupštine Grada Niša, prof. dr Mileta Ilića, kako bi u prijateljskom razgovoru razmenili mišljenja o aktutelnoj situaciji u gradu i stepenu brige o verskim objektima na teritoriji grada Niša.

 „Imao sam zadovoljstvo da danas u sedištu srpske Patrijaršije razgovaram sa jednim od najumnijih i najmudrijih ljudi našeg društva“, izajavio je nakon susreta predsednik gradskog parlamenta prof. dr Mile Ilić. On je tokom prijateljskog razgovora upoznao Patrijarha sa aktuelnom društvenom situacijom u gradu, u kome je sadašnji Patrijarh, a tadašnji episkop niški Irinej, proveo trideset i pet godina. Prof. Ilić je ovom prilikom informisao Patrijarha o aktivnostima koje preduzima Grad Niš, a koje su od interesa, kako za lokalnu zajednicu, tako i za crkvu. On je istakao da se iz gradskog budžeta redovno izdvajaju sredstva za izgradnju, rekonstrukciju ili održavanje verskih objekata na teritoriji grada. Programima izgradnje i održavanja za 2014. godinu, predviđena je, blagoslovom episkopa niškog g. Jovana, rekonstrukcija pet crkava, dok je za održavanje verskih objekata predviđeno osam miliona dinara. Predsednik Skupštine je istovremeno je iskazao zahvalnost Njegovoj Svetosti na zalaganju da se inicijativa o otvaranju Bogoslovskog fakulteta u Nišu sprovede u delo.

 Patrijarh je izrazio zadovoljstvo zbog broja obnovljenih pravoslavnih hramova u prethodnom periodu i dodao da Nišu nedostaje još nekoliko manjih crkava, tamo gde su velika naselja, jer su one osnovna ljudska potreba. Govoreći o bogoslovskom fakultetu, on je izrazio žaljenje što se po tom pitanju zastalo, ali i nadu da će to pitanje ponovo biti pokrenuto i da će u budućnosti Niš biti počastvovan jednom takvom ustanovom.

 Prijateljski susret Njegove Svetosti i predsednika Skupštine poslužio je i za prisećanje na period kada su obojica, svako u svom domenu, zajednički radili i sarađivali na dobrobit grada Niša.
Uskoro nova radna mesta u kompaniji „Džonson elektrik“

8_2375_1963_000000000000electricOtvaranje fabrike kompanije „Džonson elektrik“ u Nišu najveća je investicija u poslednjih 15 godina u ovim krajevima, ocenio je prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić, koji je obišao pogon u kome će se proizvoditi elektromotori i delovi za automobile poput „jaguara“, „BMW“-a i „Volvoa“. Vučić je tom prilikom pohvalio rukovodstvo Niša na brzini prilikom pribavljanja dokumentacije za novog investitora, podvukavši da samo 6 meseci nakon potpisivanja prvog ugovora, ova kompanija uspeva da otvori potpuno nov proizvodni pogon.

 Grad Niš se pokazao kao odličan partner novim investitorima, zato što je, zahvaljujući smanjenoj birokratiji, kompanija „Džonson elektrik“ u rekordnom roku uspela da pribavi sve dozvole i dokumentaciju za izgradnju potpuno nove fabričke hale. Prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić kaže da je ponosan na tu činjenicu.

 Otvaranje fabrike kompanije „Džonson elektrik“ u Nišu pokazalo je da možemo i brže i bolje, naveo je Vučić.

 Kompaniji iz Hong-Konga Vučić je ponudio i susednu parcelu od 4 hektara u Radnoj zoni Sever u Nišu, kako bi pod istim uslovima proširili proizvodnju i uposlili još radnika. Kaže da nije dobio negativan odgovor. Do tada se čeka septembar i prvi elektromotori sa etiketom „Džonson elektrika“ iz Niša.

 Prethodno je gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić sa predstavnicima kompanije Džonson elektrik potpisao protokol o regulisanju međusobnih obaveza u vezi zajedničke izgradnje neophodnih kapaciteta za obezbeđenje napajanja električnom energijom poslovnog objekta investitora JOHNSON ELECTRIC u Ul. Vazduhoplovaca bb, u radnoj zoni „Sever“

 Ovom protokolu prethodili su:

  1. – zaključen Memorandum o razumevanju, dana 27. juna 2013. godine između Republike Srbije, Grada Niša i Johnson Electric International AG;
  2. – zaključen Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez obaveze plaćanja naknade, dana 24.09.2013. godine između Grada Niša i Johnson Electric
  3. – izdati Tehnički uslovi od strane PD Jugoistok d.o.o. Niš za priključenje na distributivni elektroenergetski sistem 29.08.2013. godine i
  4. – zaključen Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji dana 31.01.2014. godine između ED„Jugoistok“ Niš, Grada Niša i Johnson Electric d.o.o.

 Ugovorom o otuđenju građevinskog zemljišta predviđena je obaveza Grada Niša da o svom trošku obezbedi napajanje objekta investitora električnom energijom jačine 3000 KVA a do 10000 KVA po zahtevu i o trošku investitora.

 Protokolom o regulisanju međusobnih obaveza Grad Niš će, o svom trošku i u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima, preuzeti sprovođenje aktivnosti i finansiranje sledećih obaveza:

  1. – izradu projektne dokumentacije
  2. – rešavanje imovinsko – pravnih odnosa
  3. – obezbeđenje građevinske dozvole, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
  4. – stručni nadzor nad izvođenjem radova
  5. – tehnički pregled objekta
  6. – ishodovanje upotrebne dozvole