Међународни дан борбе против корупције

Међународни дан00000000000000000000000000 борбе против корупције обележава се од 9. децембра 2004, годину дана од како су Уједињене нације усвојиле Конвенцију против корупције с циљем унапређење и јачање мера за ефикасније и успешније спречавање и борбу против корупције. Циљеви конвенције су и да се унапреди интегритет, одговорност и добро управљање јавним пословима и јавном имовином.

 Поводом дана борбе против корупције градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић истакао је значај правилне стратегије у борби против ове дубоко укорењене друштвене пошасти на овим просторима. Ова стратегија требало би да предвиђа јачање капацитета свих органа за борбу против корупције и подстицање активности медија и невладиног сектора, како би се ефикасно деловало пре свега у погледу превенције ове појаве”. Град Ниш има озбиљну стартегију у борби против корупције, недавно је градско веће Ниша једногласно усвојило предлог Комисије и формирало нишки Локални антикорупцијски форум. Комисија је изабрала 5 по њиховој оцени најбољих кандидата чије су пријаве пристигле на конкурс. Локални антикорупцијски форум неће бити финансиран из градског буџета и радиће на заштити жртава корупције, као и на активнијем укључивању грађана у рад надзорних и управних одбора. Његов задатак биће и контрола јавних набавки као и донација и спонзорстава из локалне самоуправе ка невладином сектору и грађанима. Чланови ЛАФ –а неће примати било какву накнаду за свој рад”, истакао је градоначелник Перишић.