Akti Gradskog veća Grada Niša za 2010. godinu

22.12.2010. Zaključak o pokretanju postupka za izmenu Statuta Grada Niša Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku zaključivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom – Eparhije niške u vezi zajedničke gradnje Kompleksa cara...