1.1.2 Obaveštenja

  • Обавештење јавности о поднетим захтевима о потреби процене утицаја на животну средину
  • Обавештење јаности о донетим решењима о потреби процене утицаја на животну средину