1.2.2 Obaveštenje

  • Обавештење јавности о поднетим захтевима за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
  • Обавештење јавности о донетим решењима о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину