ВАЖНО: До краја дана ЈКП“Наиссус“ обезбеђује потребне количине дезинфекционог средства на 26 локација